CP1H-X40DR-A CP1H-X40DT-D CP1H-X40DT1-D
 CP1H X40DR A 300x239 CP1H X40DR A  CP1H X40DR A 300x239 CP1H X40DR A  CP1H X40DR A 300x239 CP1H X40DR A
Nguồn 100-240AC, 24 đầu vào DC, 16 đầu ra rơle Nguồn 24DC, 24 đầu vào DC, 16 đầu ra transistor NPN. Nguồn 24DC, 24 đầu vào DC, 16 đầu ra transistor PNP.
CP1H-XA40DR-A CP1H-XA40DT-D CP1H-XA40DT1-D
 CP1H X40DR A 300x239 CP1H X40DR A  CP1H X40DR A 300x239 CP1H X40DR A  CP1H X40DR A 300x239 CP1H X40DR A
Nguồn 100-240AC, 24 đầu vào DC, 16 đầu ra rơle, 4 đầu vào analog, 2 đầu ra analog Nguồn 24DC, 24 đầu vào DC, 16 đầu ra transistor NPN, 4 đầu vào  analog, 2 đầu ra analog. Nguồn 24DC, 24 đầu vào DC, 16 đầu ra transistor PNP, 4 đầu vào analog, 2 đầu ra analog.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *