Return to Chọn theo mã

Bộ lập trình (PLC)

Permanent link to this article: https://banbientan.com/omron/bo-dieu-khien-lap-trinh-plc/

CP1E-E

CP1E-E10DR-A CP1E-E10DT-A CP1E-E10DT1-A       PLC 6 DC input – 4 rơ le Output, Nguồn AC 100-240 PLC 6 DC input – 4 Transistor NPN Output, Nguồn AC 100-240 PLC 6 DC input – 4 Transistor PNP Output, Nguồn AC 100-240 CP1E-E10DR-D CP1E-E10DT-D CP1E-E10DT1-D       PLC 6 DC input – 4 rơ …

CP1E-N & CP1E-NA

CP1E-N14DR-A CP1E-N14DT-A CP1E-N14DT1-A       PLC 8 DC input – 6 rơ le Output, Nguồn AC 100-240 PLC 8 DC input – 6 Transistor NPN Output, Nguồn AC 100-240 PLC 8 DC input – 6 Transistor PNP Output, Nguồn AC 100-240 CP1E-N14DR-D CP1E-N14DT-D CP1E-N14DT1-D       PLC 8 DC input – 6 rơ …

CP1L

CP1L-L10DT1-D CP1L-L10DT-D CP1L-L10DR-D       PLC 6 DC Input – 4 Transistor PNP Output, nguồn 24 VDC PLC 6 DC Input – 4 Transistor NPN Output, nguồn 24 VDC PLC 6 DC Input – 4 Rơ le Output, nguồn 24 VDC CP1L-L10DT-A CP1L-L10DR-A CP1L-L14DT1-D       PLC 6 DC Input – 4 Transistor …

CP1H

CP1H-X40DR-A CP1H-X40DT-D CP1H-X40DT1-D       Nguồn 100-240AC, 24 đầu vào DC, 16 đầu ra rơle Nguồn 24DC, 24 đầu vào DC, 16 đầu ra transistor NPN. Nguồn 24DC, 24 đầu vào DC, 16 đầu ra transistor PNP. CP1H-XA40DR-A CP1H-XA40DT-D CP1H-XA40DT1-D       Nguồn 100-240AC, 24 đầu vào DC, 16 đầu ra rơle, 4 đầu vào analog, …

CPM1A

CPM1A-10CDR-A-V1 CPM1A-10CDT-A-V1 CPM1A-10CDT1-A-V1       PLC 6 DC inputs/4 relay Outputs, nguồn 100-240AC PLC 6 DC inputs/4 transistor NPN Outputs, nguồn 100-240AC PLC 6 DC inputs/4 transistor PNP Outputs, nguồn 100-240AC CPM1A-10CDR-D-V1 CPM1A-10CDT-D-V1 CPM1A-10CDT1-D-V1       PLC 6 DC inputs/4 relay Outputs, nguồn 24DC PLC 6 DC inputs/4 transistor NPN Outputs, nguồn 24DC …

CPM2A

CPM2A-20CDR-A CPM2A-30CDR-A CPM2A-30CDR-D       12 đầu vào, 8 đầu ra rơ le, nguồn AC220.ƒ  18 đầu vào, 12 đầu ra rơ le, nguồn AC220.  18 đầu vào, 12 đầu ra rơ le, nguồn 24VDC CPM2A-30CDT-D CPM2A-40CDR-A CPM2A-40CDT-D         18 đầu vào, 12 đầu ra transistor NPN nguồn 24VDC   24 đầu vào, 16 …

0948.956.835