Return to Bộ đếm

H7CX – H7BX – H7CZ

H7BX-A H7BX-AW H7CX-A-N
     
Bộ đếm đa năng 1 trạng thái, kích thước 72x72mm Bộ đếm đa năng 2 trạng thái, kích thước 72x72mm Bộ đếm đa năng một trạng thái, hiển thị số, kích thước 48x48mm
H7CX-AW-N H7CZ-L8 H7CZ-L8D1
     
Bộ đếm đa năng hai trạng thái, hiển thị số, kích thước 48 x 48mm Bộ đếm đa năng, hiển thị số LCD Bộ đếm đa năng một trạng thái, hiển thị số

Permanent link to this article: https://banbientan.com/omron/bo-dem/h7cx-h7bx-h7cz/

0948.956.835