Return to Chọn theo mã

Bộ đếm

Permanent link to this article: https://banbientan.com/omron/bo-dem/

H7CX – H7BX – H7CZ

H7BX-A H7BX-AW H7CX-A-N       Bộ đếm đa năng 1 trạng thái, kích thước 72x72mm Bộ đếm đa năng 2 trạng thái, kích thước 72x72mm Bộ đếm đa năng một trạng thái, hiển thị số, kích thước 48x48mm H7CX-AW-N H7CZ-L8 H7CZ-L8D1       Bộ đếm đa năng hai trạng thái, hiển thị số, …

H7EC

H7EC-N H7EC-NFV H7EC-NV       Bộ đếm, đầu vào Không điện áp Bộ đếm, Đầu vào đa điện áp AC/DC Bộ đếm LCD, đầu vào NPN, PNP H7EC-NV-H   Bộ đếm LCD có đèn nền, đầu vào NPN, PNP

H7ET

H7ET-NV  H7ET-NFV H7ET-N Đếm thời gian, Đầu vào PNP/NPN điện áp DC, 999999.9 giờ hoặc 3999 ngày 23,9 giờ Đếm thời gian, Đầu vào đa điện áp AC/DC, 999999.9 giờ hoặc 3999 ngày 23,9 giờ Đếm thời gian, Đầu vào không điện áp, 999999.9 giờ hoặc 3999 ngày 23,9 giờ     H7ET-NV1 H7ET-NFV1 H7ET-N1 …

0948.956.835