Biến tần FRECON

Dòng FR200

 

     
 FR200-4T-0.7G/1.5PB 3 pha 380V 0.75/1.5kW  FR200-4T-1.5G/2.2PB 3 pha 380V 1.5/2.2kW  FR200-4T-2.2G/4.0PB 3 pha 380V 2.2/4.0kW
     
 FR200-4T-4.0G/5.5PB 3pha 380V 4/5.5kW FR200-4T-5.5G/7.5PB 3pha 380V 5.5/7.5kW FR200-4T-7.5G/011PB 3pha 380V 7.5/11kW
   
FR200-4T-011G/015PB 3pha 380V 11/15kW FR200-4T-015G/018PB 3pha 380V 15/18.5kW FR200-4T-018G/022PB 3pha 380V 18.5/22kW
     
FR200-4T-022G/030PB 3pha 380V 22/30kW FR200-4T-030G/037PB 3pha 380V 30/37kW FR200-4T-037G/045P 3pha 380V 37/45kW
     
FR200-4T-045G/055P 3pha 380V 45/55kW  FR200-4T-055G/075P 3pha 380V 55/75kW  FR200-4T-075G/090P 3pha 380V 75/90kW