Biến tần Frecon

Dòng FR100

   
 FR100-2S-0.7B 3 pha 220V 0.7kW   FR100-2S-1.5B 3 pha 220V 1.5kW   FR100-2S-2.2B 3 pha 220V 2.2kW
     
 FR100-4T-0.7B 3 pha 380V 0.7kW  FR100-4T-1.5B 3 pha 380V 1.5kW  FR100-4T-2.2B 3 pha 380V 2.2kW
 
FR100-4T-4.0B 3 pha 380V 4.0kW