Tài liệu tiếng anh

  • Bộ đặt thời gian dải đặt rộng  khoảng từ 1/100 giây đến 9999 giờ.
  • Có đầu ra nguồn một chiều dùng để cấp cho cảm biến hoặc các thiết bị khác
  • Dễ dàng bảo trì mà không cần ngắt kết nối nguồn điện
  • Nguồn cấp rộng trong khoảng 100-240 VAC, kể cả nguồn cấp DC
  • Đầu ra điều khiển của hai dạng tiếp điểm và đồng thời
  • Bảy chế độ hoạt động (N, F, C, R, K, P và Q) .

Thông tin đặt hàng:

Hệ thống hoạt động Tín hiệu reset Số chữ số Dự phòng cung cấp điện  cho các chức năng bảo vệ bộ nhớ Model
Thời hạn hoạt động,
tích hợp hoạt động
Điện-OFF cài đặt lại
(không bao gồm-M),
bên ngoài đặt lại,
dẫn cài đặt lại, tự động cài đặt lại
4 chữ số (chuyển đổi, lựa chọn):
0,01-99,99 s, ,1-999,9 s, 1-9999 s,
,1-999,9 phút, ,1-999,9 giờ, 1-9999 giờ,
1 giây đến 99 phút 59 s, 1 phút đến 99 giờ 59 phút
Không cung cấp H5AN-4D
Cung cấp
(khoảng 10 năm ở 20 ° C)
H5AN-4DM

 Lưu ý: Xác định  điện áp khi đặt hàng.