• Một số model thông dụng:
    • NP5-MQ000B đơn sắt 5.7”, 3 phím chức năng, vỏ đen
    • NP5-MQ001B đơn sắt 5.7”, 6 phím chức năng, vỏ đen
    • NP5-SQ000B màu 5.7”, 3 phím chức năng, vỏ đen
    • NP5-SQ001B màu 5.7”, 3 phím chức năng, vỏ đen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *