Return to Màn hình HMI

Màn hình NP5

  • Một số model thông dụng:
    • NP5-MQ000B đơn sắt 5.7”, 3 phím chức năng, vỏ đen
    • NP5-MQ001B đơn sắt 5.7”, 6 phím chức năng, vỏ đen
    • NP5-SQ000B màu 5.7”, 3 phím chức năng, vỏ đen
    • NP5-SQ001B màu 5.7”, 3 phím chức năng, vỏ đen

Permanent link to this article: https://banbientan.com/dai-ly-omron/man-hinh-hmi/man-hinh-np5/

0948.956.835