Cảm biến tiệm cận E2A, thông dụng, kinh tế.

Tài liệu tiếng việt E2A

Catalog tiếng anh E2A

  • Đa chức năng, khoảng cách phát hiện tới 30mm
  • ƒ Tiêu chuẩn độ kín nước tới IP69k (cao nhất).
  • ƒ Vỏ bọc đồng thau hoặc thép không gỉ cho độ bền cao
  • ƒ Có đủ các kích cỡ tiêu chuẩn (M8, M12, M18 và M30), thân dài hoặc ngắn, dây nối hoặc dây liền
  • ƒ Các model DC 2 dây, 3 dây và 4 dây (NO+NC)
  •  Giá thấp nhất cho loại hình trụ vỏ kim loại
  •  Nguồn 12-24 DC

Model thông dụng:

kich thước Đầu ra Chế độ hoạt động thường mở(NO) Chế độ hoạt động thường đóng(NC)
 M8 PNP E2A-S08KN04-WP-B1 2M E2A-S08KN04-WP-B2 2M
 M8 NPN E2A-S08KN04-WP-C1 2M E2A-S08KN04-WP-C2 2M
M12 PNP E2A-M12KN08-WP-B1 2M E2A-M12KN08-WP-B2 2M
M12 NPN E2A-M12KN08-WP-C1 2M E2A-M12KN08-WP-C2 2M
M18 PNP E2A-M18KN16-WP-B1 2M E2A-M18KN16-WP-B2 2M
M18 NPN E2A-M18KN16-WP-C1 2M E2A-M18KN16-WP-C2 2M
M30 PNP E2A-M30KN20-WP-B1 2M E2A-M30KN20-WP-B2 2M
M30 NPN E2A-M30KN20-WP-C1 2M E2A-M30KN20-WP-C2 2M

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *