Return to Cảm biến quang

E3FN giá rẻ

Cảm biến quang giá rẻ E3FN

Tài liệu tiếng anh E3FN

Có các model phản xạ khuếch tán & phản xạ gương (cho phép phát hiện cả vật trong suốt)

Hinh trụ trong M18

Đầu ra NPN hoặc PNP có sẵn dây nối

Khỏang cách phát hiện: 100mm/300mm (model phản xạ khuếch tán) & 2m (model Phản xạ gương)

E3FN-P18KR2-WP-BD, E3FN-P18KR2-WP-CD (Phản xạ gương 2 m )

E3FN-P18KDR3T-WP-BL E3FN-P18KDR3T-WP-CL (phản xạ khuếch tán 300 mm)

Phương pháp phát hiện Khoảng cách phát hiện  Ngõ ra PNP Ngõ ra NPN
Phản xạ khuếch tán 100 mm E3FN-P18KDR1-WP-BL  E3FN-P18KDR1-WP-CL
Phản xạ khuếch tán 300 mm E3FN-P18KDR3T-WP-BL  E3FN-P18KDR3T-WP-CL
Phản xạ gương 2 m E3FN-P18KR2-WP-BD  E3FN-P18KR2-WP-CD

Permanent link to this article: https://banbientan.com/dai-ly-omron/cam-bien-quang/e3fn/

0948.956.835