Return to OMRON

Cảm biến hồng ngoại

Cảm biến hồng ngoại omron ES

Permanent link to this article: https://banbientan.com/dai-ly-omron/cam-bien-hong-ngoai-do-am/


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/otnjeldz/public_html/wp-content/themes/inc/loop.php on line 381

ES1 Hồng ngoại

Tài liệu tiếng anh ES1 Cảm biến nhiệt hồng ngoại, ngỏ ra analog 4-20mA Nguồn cấp 12~24VDC ±10%, dòng tiêu thụ tối đa 40mA. Tầm đo nhiệt độ 0~5000C, cấp chính xác ±1% FS Khoảng cách đo tối đa 300mm với đường kính vật đo tối thiểu 36mm Ngỏ ra analog 4-20mA, tổng trở tối …


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/otnjeldz/public_html/wp-content/themes/inc/loop.php on line 381

ES1B Hồng ngoại

Tài liệu tiếng anh ES1B Cảm biến nhiệt hồng ngoại, ngỏ ra thermocouple Nguồn cấp 12/24VDC ±10%, dòng tiêu thụ tối đa 20mA. Tầm đo nhiệt độ 0~700C; 60~1200C; 115~1650C; 140~2600C. Ngỏ ra thermocouple loại K (2 dây), Class 1 (JIS) Sử dụng ánh sáng hồng ngoại bước sóng 6.5~14.0 μm, thời gian đáp ứng …


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/otnjeldz/public_html/wp-content/themes/inc/loop.php on line 381

ES1C Hồng ngoại

Tài liệu tiếng anh ES1C Cảm biến nhiệt hồng ngoại, ngỏ ra analog 4-20mA Nguồn cấp 12~24VDC ±10%, dòng tiêu thụ tối đa 70mA. Tầm đo nhiệt độ 0~4000C, cấp chính xác ±1% FS Khoảng cách đo 300mm, với đường kính vật đo 70mm. Tối đa 1m với đường kính vật đo tối thiều 110mm …


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/otnjeldz/public_html/wp-content/themes/inc/loop.php on line 381

ES2 Loại Đo Độ ẩm

Tài liệu tiếng anh ES2 Cảm biến nhiệt độ 0~550C và độ ẩm 20~95% ngỏ ra analog. Nguồn cấp 24VDC, dòng tiêu thụ tối đa 10mA. Tầm đo độ ẩm 20~95% với ngỏ ra analog 1-5VDC (0-100%) Tầm đo nhiệt độ 0~550C loại Pt100, Class B (JIS) Cấp chính xác ±3% ở tầm đo 40~80% …

0948.956.835