5.2 Nm÷ 68Nm( đỉnh 151.6Nm)

Khung sườn 075 ÷ 190

Động cơ servo AC không chổi than cấp cao

Dựa trên phần cơ của động cơ Unimotor FM có sửa đổi kết cấu điện từ, thiết kế thêm quạt thổi để cho ra đặc tính tốt hơn cho toàn giải momen.

Momen tăng

·       Unimotor FM 190 có quạt làm tăng momen đứng yên từ 50.6 lên đến 68Nm khi so sánh với động cơ chuẩn. Momen tăng thêm giúp cải thiện tính năng đạt tới giá trị hiệu dụng rms cao hơn.

·       Nhiều loại động cơ sẵn để lựa chọn để có thể tăng momen tốt nhất cho toàn bộ dòng sản phẩm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *