Return to Biến tần

Phụ kiện biến tần

Permanent link to this article: https://banbientan.com/control-techniques/bien-tan/phu-kien-bien-tan-emerson/

Lập trình tự động

Các module tùy chọn điều khiển vị trí hay lập trình tự động hóa của Control Techniques hỗ trợ điều khiển cấp cao sử dụng nhiều kỹ thuật lập trình cho các ứng dụng điều khiển vị trí và tự động hóa. LogicStick Thêm bộ nhớ vào bộ điều khiển Commander SK thực hiện các …

Module Truyền Thông

Module tùy chọn cho kết nối mạng Các module tùy chọn kết nối mạng của Control Techniques có sẵn cho hầu hết các mạng truyền thông và mạng Ethernet phổ biến trong công nghiệp. Hoạt động không trục trặc với các thiết bị của các nhà sản xuất khác Bất cứ nơi nào có thể, …

0948.956.835