Return to Card biến tần INVT

Card mở rộng đầu ra I/O

Mô đun mở rộng đầu vào ra:

Model NO.: CHV100-IO

IO Extensional Card_manual ( tài liệu tiếng anh)

Thông số kỹ thuật:

Số lượng đầu vào ra như  sau:

  • Đầu ra tín hiệu số: 1
  • Đầu vào tín hiệusố: 4
  • Đầu ra rơ le : 1
  • Đầu vào tín hiện Analog: 2
  • Truyền thông  RS485 : 1

Permanent link to this article: https://banbientan.com/bien-tan-invt/braking-unit/card-bien-tan/card-mo-rong-dau-vao-ra-bien-tan/

0948.956.835