Tag Archive: các cài đặt biến tần

Cách cài đặt biến tần LS IG5A

Cài đặt biến tần LS IG5A Cài đặt thời gian tăng tốc : Ở màn hình hiện tần số, nhấn mũi tên Lên / Xuống => hiện ACC => nhấn Enter (nút tròn ở giữa) => Chỉnh Lên / Xuống thay đổi giá trị (Thay đổi vị trí con trỏ bằng phím Lùi / Tới) => nhấn Enter => Số chớp nháy =>nhấn Enter lần nữa xác nhận. …

Xem chi tiết »

Permanent link to this article: http://banbientan.com/cach-cai-dat-bien-tan-ls-ig5a/


Notice: Undefined index: autoinsert in /home/otnjeldz/public_html/wp-content/plugins/header-image-slider/header-image-slider.php on line 316