Category: yaskawa

MUA BÁN BIẾN TẦN YASKAWA E7 SỬA CHỮA

tài liệu tham khảo: biến tần Yaskawa E7 Đặc điểm kỹ thuật biến tần Yaskawa E7 Biến tần yaskawa e7 có thời gian quả tải 150% đối với tải nặng, và 120% đối với tải thường. Độ phân giải điều khiển: đối với chế độ V/F: là 1:40, vòng hở 1:200. Tần số ngõ ra: 0-400 …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/mua-ban-bien-tan-yaskawa-e7-sua-chua/

MUA BÁN BIẾN TẦN YASKAWA 616G3 SỬA CHỮA

Link MediaFire download tài liệu: Tài liệu biến tần Yaskawa 616g3 Thông số kỹ thuật biến tần Yaskawa 616G3 Thời gian quả tải của biến tần yaskawa 616g3 là 150% đối với tải nặng, và 120% đối với tải thường. Độ phân giải điều khiển: đối với chế độ V/F: là 1:40, vòng hở 1:200. Tần số ngõ …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/mua-ban-bien-tan-yaskawa-616g3-sua-chua/

MUA BÁN BIẾN TẦN YASKAWA 616G5 SỬA CHỮA

Link MediaFire download tài liệu: Tài liệu biến tần Yaskawa 616g5 Thông số kỹ thuật biến tần Yaskawa 616G5 Thời gian quả tải của biến tần yaskawa 616g5 là 150% đối với tải nặng, và 120% đối với tải thường. Độ phân giải điều khiển: đối với chế độ V/F: là 1:40, vòng hở 1:200. Tần số ngõ …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/mua-ban-bien-tan-yaskawa-616g5-sua-chua/

MUA BÁN BIẾN TẦN YASKAWA A1000 SỬA CHỮA

Tham khảo chi tiết trong tài liệu: Tài liệu biến tần Yaskawa A1000 Thông số biến tần Yaskawa A1000 Dải công suất điện áp: 3 pha 200V: 0.4-110kW, 3 pha 400V: 0.4-630kW. Khả năng quá tải biến tần Yaskawa A1000 : 150% trong 60s đối với tải nặng, 120% trong 60s đối với tải thường. Chế độ điều …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/mua-ban-bien-tan-yaskawa-a1000-sua-chua/

MUA BÁN BIẾN TẦN YASKAWA E1000 SỬA CHỮA

Link MediaFire download tài liệu: Tài liệu biến tần Yaskawa E1000 Thông số cơ bản biến tần Yaskawa E1000 Dải công suất điện áp: 3 pha 400V: 3.7-630kW. Mức độ quá tải của biến tần Yaskawa E1000 là 120% trong vòng 60s( tải thường). Tần số sóng mang: 1-15kHz. Tần số ngõ ra tối đa: 200Hz. Chế độ …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/mua-ban-bien-tan-yaskawa-e1000-sua-chua/

MUA BÁN BIẾN TẦN YASKAWA F7 SỬA CHỮA

Tham khảo chi tiết trong tài liệu: tài liệu biến tần Yaskawa F7 Thông số kỹ thuật biến tần Yaskawa F7 Biến tần yaskawa f7 có thời gian quả tải 150% đối với tải nặng, và 120% đối với tải thường. Độ phân giải điều khiển: đối với chế độ V/F: là 1:40, vòng hở 1:200. Tần …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/mua-ban-bien-tan-yaskawa-f7-sua-chua/

MUA BÁN BIẾN TẦN YASKAWA G7 SỬA CHỮA

Link MediaFire download tài liệu: Tài liệu biến tần Yaskawa G7 Thông số cơ bản biến tần Yaskawa G7 Biến tần Yaskawa G7 có dải công suất điện áp: 3 pha 200V: 0.4-110kW, 3 pha 400V: 0.4-300kW. Đặc điểm là biến tần sử dụng công nghiệp điều khiển điện áp 3 mức ở ngõ ra. Chế độ điều …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/mua-ban-bien-tan-yaskawa-g7-sua-chua/

MUA BÁN BIẾN TẦN YASKAWA GA500 SỬA CHỮA

Tham khảo tài liệu: tài liệu biến tần yaskawa ga 500 Thông số biến tần Yaskawa GA500 Biến tần Yaskawa ga500 có dải công suất điện áp: 1 pha 230v: 0.1-4kW, 3 pha 200V: 0.1-22kW, 3 pha 400V: 0.1-30kW. Khả năng quá tải: 150% trong 60s đối với tải nặng, 110% trong 60s đối với tải thường. …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/mua-ban-bien-tan-yaskawa-ga500-sua-chua/

MUA BÁN BIẾN TẦN YASKAWA GA700 SỬA CHỮA

  Tham khảo tài liệu: tài liệu biến tần yaskawa ga 700 Thông số cơ bản biến tần Yaskawa GA700 Biến tần Yaskawa GA700 có dải công suất điện áp: 3 pha 200V; 0.4-110kW, 3 pha 400V: 0.4-630kW. Đặc điểm nổi bật của dòng này là khả năng điều khiển torque hở mà không cần encoder. Tích …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/mua-ban-bien-tan-yaskawa-ga700-sua-chua/

MUA BÁN BIẾN TẦN YASKAWA H1000 SỬA CHỮA


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/otnjeldz/public_html/wp-content/themes/inc/loop.php on line 381

Tham khảo tài liệu biến tần: tài liệu biến tần yaskawa h1000 Thông số kỹ thuật biến tần Yaskawa H1000 Biến tần Yaskawa H1000 có thời gian quả tải 150% đối với tải nặng, và 120% đối với tải thường. Độ phân giải điều khiển: đối với chế độ V/F: là 1:40, vòng hở 1:200. Tần số …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/mua-ban-bien-tan-yaskawa-h1000-sua-chua/

MUA BÁN BIẾN TẦN YASKAWA J1000 SỬA CHỮA


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/otnjeldz/public_html/wp-content/themes/inc/loop.php on line 381

  Tài liêu: biến tần Yaskawa J1000 Thông số cơ bản biến tần Yaskawa J1000 Dải công suất điện áp: 1 pha 200V: 0.1-2.2kW, 3 pha 200V: 0.1-5.5kW, 3 pha 400V: 0.2-5.5kW. Mức độ quá tải của biến tần Yaskawa J1000 là 150% trong 60s đối với tải nặng, 120% trong 60s đối với tải thường. Tích …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/mua-ban-bien-tan-yaskawa-j1000-sua-chua/

MUA BÁN BIẾN TẦN YASKAWA L1000A SỬA CHỮA


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/otnjeldz/public_html/wp-content/themes/inc/loop.php on line 381

Tài liệu: biến tần Yaskawa L1000A Thông số kỹ thuật biến tần Yaskawa L1000A Thời gian quả tải biến tần Yaskawa L1000A 150% đối với tải nặng, và 120% đối với tải thường. Độ phân giải điều khiển: đối với chế độ V/F: là 1:40, vòng hở 1:200. Tần số ngõ ra: 0-400 Hz. Tích hợp bộ …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/mua-ban-bien-tan-yaskawa-l1000a-sua-chua/

MUA BÁN BIẾN TẦN YASKAWA U1000 SỬA CHỮA


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/otnjeldz/public_html/wp-content/themes/inc/loop.php on line 381

  Link tài liệu: BIẾN TẦN YASKAWA U1000 Thông số cơ bản biến tần Yaskawa U1000 Biến tần yaskawa u1000 có dải công suất: 200V: 7.5-75kW, 5.5-600kW. Dòng biến tần sử dụng ma trận IGBT giúp tăng khả năng chuyển đổi năng lượng về lưới để tiết kiệm điện. Khả năng quá tải: 150% trong 60s …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/mua-ban-bien-tan-yaskawa-u1000-sua-chua/

MUA BÁN BIẾN TẦN YASKAWA V7 SỬA CHỮA


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/otnjeldz/public_html/wp-content/themes/inc/loop.php on line 381

Link MediaFire download tài liệu: Tài liệu biến tần Yaskawa J7 Thông số biến tần Yaskawa V7 Thời gian quả tải của biến tần yaskawa v7 là 150% đối với tải nặng, và 120% đối với tải thường. Độ phân giải điều khiển: đối với chế độ V/F: là 1:40, vòng hở 1:200. Tần số ngõ ra: 0-400 …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/mua-ban-bien-tan-yaskawa-v7-sua-chua/

MUA BÁN BIẾN TẦN YASKAWA VS MINI J7


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/otnjeldz/public_html/wp-content/themes/inc/loop.php on line 381

Link MediaFire download tài liệu: Tài liệu biến tần Yaskawa J7 Thông số biến tần Yaskawa VS mini J7 Thời gian quả tải của biến tần yaskawa j7 150% đối với tải nặng, và 120% đối với tải thường. Độ phân giải điều khiển: đối với chế độ V/F: là 1:40, vòng hở 1:200. Tần số ngõ ra: …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/mua-ban-bien-tan-yaskawa-vs-mini-j7/

0948.956.835