Trajexia Studio

Trajexia Studio là một công cụ lập trình tích hợp để cấu hình hệ thống điều khiển chuyển động dựa trên Trajexia.

Phần mềm hỗ trợ từ 2 đến 16 trục, công cụ gỡ lỗi nâng cao, tự động cấu hình các bộ phận chuyển động trên Mechatrolink-II và truy cập từ xa vào bộ dẫn động.

Tai lieu Trajexia

Permanent link to this article: https://banbientan.com/trajexia-studio/

0948.956.835
%d bloggers like this: