Mã hàng OMRON phần 38

Mã hàng Chủng loại Xuất Xứ M205  PCB 1161-0101 EMC-OTHERS CHN M205 PCB 1149-0101 EMC-OTHERS CHN M205 PCB HKA-1134-0110 EMC-OTHERS CHN M205 PCB HKA-1134-0130 EMC-OTHERS CHN M205 PCB HKA-1135-0110 EMC-OTHERS CHN M205 PCB HKA-1135-0130 EMC-OTHERS CHN M205 PCB HKA-1136-0110 EMC-OTHERS CHN M205PCB 1156-0101 EMC-OTHERS CHN M205PCB 1156-0102 EMC-OTHERS CHN M205PCB HKA-1013-0101 EMC-OTHERS CHN M205PCB HKA-1013-0130…..

Mã hàng OMRON phần 37

Mã hàng Chủng loại Xuất Xứ K3HB-SSD-L1AT11  24VAC/VDC MONITORING COMPO JPN K3HB-SSD-L2AT11  100-240VAC MONITORING COMPO JPN K3HB-SSD-L2AT11  24VAC/VDC MONITORING COMPO JPN K3HB-VLC 100-240VAC MONITORING COMPO JPN K3HB-VLC 24VAC/VDC MONITORING COMPO JPN K3HB-VLC-B1  100-240VAC MONITORING COMPO JPN K3HB-VLC-B1  24VAC/VDC MONITORING COMPO JPN K3HB-VLC-BBCD1 100-240VAC MONITORING COMPO JPN K3HB-VLC-BBCD1 24VAC/VDC MONITORING COMPO JPN K3HB-VLC-B-DRT1 AC/DC24V MONITORING COMPO…..

Mã hàng OMRON phần 36

Mã hàng Chủng loại Xuất Xứ H7AN-RT6 DC12-24 COUNTER CHN H7AN-RT6M AC100-240 COUNTER CHN H7AN-RT6M DC12-24 COUNTER CHN H7AN-RT8 AC100-240 COUNTER CHN H7AN-RT8 DC12-24 COUNTER CHN H7AN-RT8M AC100-240 COUNTER CHN H7AN-RT8M DC12-24 COUNTER CHN H7AN-RW6D AC100-240 COUNTER CHN H7AN-RW6DM AC100-240 COUNTER CHN H7AN-RW6DM DC12-24 COUNTER CHN H7AN-T4 AC100-240 COUNTER CHN H7AN-T4 DC12-24 COUNTER CHN H7AN-T4M…..

Mã hàng OMRON phần 35

Mã hàng Chủng loại Xuất Xứ G9SX-ADA222-T150-RC DC24(Q) SAFETY COMPO JPN G9SX-ADA222-T150-RT DC24 SAFETY COMPO CHN G9SX-ADA222-T150-RT DC24(Q) SAFETY COMPO JPN G9SX-ADA222-T15-RC DC24 SAFETY COMPO CHN G9SX-ADA222-T15-RC DC24(Q) SAFETY COMPO JPN G9SX-ADA222-T15-RT DC24 SAFETY COMPO CHN G9SX-ADA222-T15-RT DC24(Q) SAFETY COMPO JPN G9SX-BC202-RC DC24 SAFETY COMPO CHN G9SX-BC202-RC DC24(Q) SAFETY COMPO JPN G9SX-BC202-RT DC24 SAFETY COMPO…..

Mã hàng OMRON phần 34

Mã hàng Chủng loại Xuất Xứ G3TA-IAZR02S AC100-240 IND RELAY JPN G3TA-IAZR02S-US AC100-240 IND RELAY JPN G3TA-IDZR02S DC5-24 IND RELAY JPN G3TA-IDZR02SM-US IND RELAY JPN G3TA-IDZR02S-US DC5-24 IND RELAY JPN G3TA-OA101SZ-1 DC24 IND RELAY JPN G3TA-OA202SL DC24 IND RELAY JPN G3TA-OA202SL-US DC12 IND RELAY JPN G3TA-OA202SL-US DC24 IND RELAY JPN G3TA-OA202SZ DC12V(Q) IND RELAY JPN…..

Mã hàng OMRON phần 33

Mã hàng Chủng loại Xuất Xứ FZ-SLC100 VISION SENSOR JPN FZ-SLC100-DL VISION SENSOR JPN FZ-SLC15 VISION SENSOR JPN FZ-SP VISION SENSOR JPN FZ-SPC VISION SENSOR JPN FZ-SQ010F VISION SENSOR JPN FZ-SQ050F VISION SENSOR JPN FZ-SQ100F VISION SENSOR JPN FZ-SQ100N VISION SENSOR JPN FZ-SWVO VISION SENSOR JPN FZ-SXCRB7018BR-4S VISION SENSOR JPN FZ-SZC100 VISION SENSOR JPN FZ-SZC15…..

Mã hàng OMRON phần 32

Mã hàng Chủng loại Xuất Xứ F3WN-X1747N40 SAFETY COMPO JPN F3WN-X1762N25 SAFETY COMPO JPN F3WN-X1777N25 SAFETY COMPO JPN F3WN-X1777N40 SAFETY COMPO JPN F3WN-X1777N70 SAFETY COMPO JPN F3WN-X1792N25 SAFETY COMPO JPN F3WN-X1807N25 SAFETY COMPO JPN F3WN-X1807N40 SAFETY COMPO JPN F3WN-X1822N25 SAFETY COMPO JPN F3ZN-S0180N09 SAFETY COMPO JPN F3ZN-S0180N09-01 SAFETY COMPO JPN F3ZN-S0180N09-02 SAFETY COMPO JPN F3ZN-S0180N09-04…..

Mã hàng OMRON phần 31

Mã hàng Chủng loại Xuất Xứ F3SN-A0877P70 SAFETY COMPO JPN F3SN-A0891P14 SAFETY COMPO JPN F3SN-A0891P14-01 SAFETY COMPO JPN F3SN-A0892P25 SAFETY COMPO JPN F3SN-A0892P25-01 SAFETY COMPO JPN F3SN-A0892P25-02TS SAFETY COMPO JPN F3SN-A0892P25-04TS SAFETY COMPO JPN F3SN-A0907P25 SAFETY COMPO JPN F3SN-A0907P25-01 SAFETY COMPO JPN F3SN-A0907P25-02 SAFETY COMPO JPN F3SN-A0907P25-02TS SAFETY COMPO JPN F3SN-A0907P25-04TS SAFETY COMPO JPN F3SN-A0907P25-23TS…..

Mã hàng OMRON phần 30

Mã hàng Chủng loại Xuất Xứ F3SJ-A0665P20-01TS SAFETY COMPO JPN F3SJ-A0665P20-TS SAFETY COMPO JPN F3SJ-A0670N30 SAFETY COMPO JPN F3SJ-A0670N55 SAFETY COMPO JPN F3SJ-A0670P30 SAFETY COMPO JPN F3SJ-A0670P55 SAFETY COMPO JPN F3SJ-A0686P14 SAFETY COMPO JPN F3SJ-A0695N14 SAFETY COMPO JPN F3SJ-A0695N20 SAFETY COMPO JPN F3SJ-A0695N30 SAFETY COMPO JPN F3SJ-A0695P14 SAFETY COMPO JPN F3SJ-A0695P20 SAFETY COMPO JPN F3SJ-A0695P20-01TS…..

0948.956.835Chat Zalo