Mã hàng OMRON phần 29

Mã hàng Chủng loại Xuất Xứ F160-C10V2 VISION SENSOR JPN F160-C15E-2 VISION SENSOR JPN F160-DU VISION SENSOR JPN F160-KP VISION SENSOR JPN F160-N256S VISION SENSOR JPN F160-PCBE-2 VISION SENSOR JPN F160-S2 VISION SENSOR JPN F160-S2-2D VISION SENSOR JPN F160-SLC20 VISION SENSOR JPN F160-SLC50 VISION SENSOR JPN F160-VKP 15M VISION SENSOR JPN F160-VKP 2M VISION SENSOR…..

Mã hàng OMRON phần 28

Mã hàng Chủng loại Xuất Xứ E6C2-CWZ5B 1000P/R 2M OMS APPLISENSOR CHN E6C2-CWZ5B 100P/R 2M OMS APPLISENSOR CHN E6C2-CWZ5B 2000P/R 2M OMS APPLISENSOR CHN E6C2-CWZ5B 200P/R 2M OMS APPLISENSOR CHN E6C2-CWZ5B 360P/R 2M OMS APPLISENSOR CHN E6C2-CWZ5B 500P/R 2M OMS APPLISENSOR CHN E6C2-CWZ5B 50P/R 2M OMS APPLISENSOR CHN E6C2-CWZ5B 600P/R 2M OMS APPLISENSOR CHN E6C2-CWZ5B-10…..

Mã hàng OMRON phần 27

Mã hàng Chủng loại Xuất Xứ E5C2-Q40K AC100-120 0-400 TEMPERATURE CONTROLLER JPN E5C2-Q40K AC200-240 0-400 TEMPERATURE CONTROLLER JPN E5C2-Q40K-38 AC200-240 0-200 TEMPERATURE CONTROLLER JPN E5C2-Q40P AC200-240 0-200 TEMPERATURE CONTROLLER JPN E5C2-R20G AC100-120 0-100 TEMPERATURE CONTROLLER JPN E5C2-R20G AC100-120 100-200 TEMPERATURE CONTROLLER JPN E5C2-R20G AC100-120 150-300 TEMPERATURE CONTROLLER JPN E5C2-R20G AC100-120 50-150 TEMPERATURE CONTROLLER JPN E5C2-R20G…..

Mã hàng OMRON phần 26

Mã hàng Chủng loại Xuất Xứ E3ZM-CT66 PHOTOELECTRIC SENSOR JPN E3ZM-CT67B PHOTOELECTRIC SENSOR JPN E3ZM-CT81 2M PHOTOELECTRIC SENSOR JPN E3ZM-CT81 5M PHOTOELECTRIC SENSOR JPN E3ZM-CT81-D 2M PHOTOELECTRIC SENSOR JPN E3ZM-CT81-G0 2M PHOTOELECTRIC SENSOR JPN E3ZM-CT81-G0 5M PHOTOELECTRIC SENSOR JPN E3ZM-CT81H 2M PHOTOELECTRIC SENSOR JPN E3ZM-CT81H 5M PHOTOELECTRIC SENSOR JPN E3ZM-CT81-L 2M PHOTOELECTRIC SENSOR JPN E3ZM-CT81-M1TJ…..

Mã hàng OMRON phần 25

Mã hàng Chủng loại Xuất Xứ E3S-AD61 2M PHOTOELECTRIC SENSOR JPN E3S-AD61 5M PHOTOELECTRIC SENSOR JPN E3S-AD62 2M PHOTOELECTRIC SENSOR JPN E3S-AD62 5M PHOTOELECTRIC SENSOR JPN E3S-AD63 2M PHOTOELECTRIC SENSOR JPN E3S-AD66 PHOTOELECTRIC SENSOR JPN E3S-AD67 PHOTOELECTRIC SENSOR JPN E3S-AD68 PHOTOELECTRIC SENSOR JPN E3S-AD71 2M PHOTOELECTRIC SENSOR JPN E3S-AD71 5M PHOTOELECTRIC SENSOR JPN E3S-AD72 2M…..

Mã hàng OMRON phần 24

Mã hàng Chủng loại Xuất Xứ E32-D73-19 0.5M PHOTOELECTRIC SENSOR JPN E32-D73-S 2M PHOTOELECTRIC SENSOR JPN E32-D73-S-19 0.5M PHOTOELECTRIC SENSOR JPN E32-D81R 2M PHOTOELECTRIC SENSOR JPN E32-D81R-S 2M PHOTOELECTRIC SENSOR JPN E32-D82F1 4M PHOTOELECTRIC SENSOR JPN E32-D82F2 4M PHOTOELECTRIC SENSOR JPN E32-D82F3 2M PHOTOELECTRIC SENSOR JPN E32-D82F4 2M PHOTOELECTRIC SENSOR JPN E32-D82F5 2M PHOTOELECTRIC SENSOR…..

Mã hàng Omron phần 23

Mã Hàng Chủng loại Xuất Xứ E2E-X14MD15S DC12-24 2M OMS PROXIMITY SENSOR CHN E2E-X14MD1-M1 OMS PROXIMITY SENSOR CHN E2E-X14MD1-M1G OMS PROXIMITY SENSOR CHN E2E-X14MD1-M1GJ 0.3M OMS PROXIMITY SENSOR CHN E2E-X14MD1-M1GJ 0.5M OMS PROXIMITY SENSOR CHN E2E-X14MD1-M1GJ 1M OMS PROXIMITY SENSOR CHN E2E-X14MD1-M1J 0.3M OMS PROXIMITY SENSOR CHN E2E-X14MD1-M1TGJ 0.3M OMS PROXIMITY SENSOR CHN E2E-X14MD1-R 2M…..

Mã hàng Omron phần 22

Mã Hàng Chủng loại Xuất Xứ DRT2-OD08CL FIELD NETWORKS CHN DRT2-OD08CL-1 FIELD NETWORKS CHN DRT2-OD16 FIELD NETWORKS CHN DRT2-OD16-1 FIELD NETWORKS CHN DRT2-OD16ML FIELD NETWORKS CHN DRT2-OD16ML-1 FIELD NETWORKS CHN DRT2-OD16MLX FIELD NETWORKS CHN DRT2-OD16MLX-1 FIELD NETWORKS CHN DRT2-OD16SL FIELD NETWORKS JPN DRT2-OD16SL-1 FIELD NETWORKS JPN DRT2-OD16SLH FIELD NETWORKS JPN DRT2-OD16SLH-1 FIELD NETWORKS JPN DRT2-OD16TA…..

Mã hàng OMRON phần 21

Mã Hàng Chủng loại Xuất Xứ D4N-7D2GR SAFETY COMPO JPN D4N-7D2HR SAFETY COMPO JPN D4N-7D31R SAFETY COMPO JPN D4N-7D32R SAFETY COMPO JPN D4N-7D62R SAFETY COMPO JPN D4N-7D72R SAFETY COMPO JPN D4N-8120 SAFETY COMPO JPN D4N-8122 SAFETY COMPO JPN D4N-812G SAFETY COMPO JPN D4N-812H SAFETY COMPO JPN D4N-8131 SAFETY COMPO JPN D4N-8132 SAFETY COMPO JPN D4N-8162…..

0948.956.835Chat Zalo