Mã hàng Omron phần 20

Mã Hàng Chủng loại Xuất Xứ D4GL-2GFG-A SAFETY COMPO JPN D4GL-2GFG-A4 SAFETY COMPO JPN D4GL-2HFA-A SAFETY COMPO JPN D4GL-2HFA-A4 SAFETY COMPO JPN D4GL-2HFG-A SAFETY COMPO JPN D4GL-2HFG-A4 SAFETY COMPO JPN D4GL-4AFA-A SAFETY COMPO JPN D4GL-4AFA-A4 SAFETY COMPO JPN D4GL-4AFA-A4-NPT SAFETY COMPO JPN D4GL-4AFA-A-NPT SAFETY COMPO JPN D4GL-4AFG-A SAFETY COMPO JPN D4GL-4AFG-A4 SAFETY COMPO JPN D4GL-4AFG-A4-NPT…..

Mã hàng Omron phần 19

Mã Hàng Chủng loại Xuất Xứ D3V-166M-2C5 BY OMI EMC MANUAL SWITCH IDN D3V-166M-3A5 BY OMI EMC MANUAL SWITCH IDN D3V-166M-3C25 BY OMI EMC MANUAL SWITCH IDN D3V-166M-3C5 BY OMI EMC MANUAL SWITCH IDN D3V-16G-1A4 BY OMI EMC MANUAL SWITCH IDN D3V-16G2-1C25-K BY OMI EMC MANUAL SWITCH IDN D3V-16G4-1C25-K BY OMI EMC MANUAL SWITCH IDN…..

Mã hàng Omron phần 18

Mã Hàng Chủng loại Xuất Xứ CSK4-YW AC200 COUNTER JPN CSK4-YW AC220 COUNTER JPN CSK4-YW DC12 COUNTER JPN CSK4-YW DC24 COUNTER JPN CSK6 AC200 COUNTER JPN CSK6 DC24 COUNTER JPN CSK6-K AC200 COUNTER JPN CSK6-K DC24 COUNTER JPN CSK6-KW AC200 COUNTER JPN CSK6-KW DC24 COUNTER JPN CSK6-LW DC24 COUNTER JPN CSK6-W AC100 COUNTER JPN CSK6-Y…..

Mã hàng OMRON phần 17

Mã hàng Chủng Loại Xuất Xứ CJ1G-CPU44H(Q) SMALL PLC JPN CJ1G-CPU44P PLC IN-PANEL JPN CJ1G-CPU45H SMALL PLC CHN CJ1G-CPU45P PLC IN-PANEL JPN CJ1G-CPU45P-GTC PLC IN-PANEL JPN CJ1H-CPU64H-R SMALL PLC JPN CJ1H-CPU65H SMALL PLC CHN CJ1H-CPU65H(Q) SMALL PLC JPN CJ1H-CPU65H-R SMALL PLC JPN CJ1H-CPU66H SMALL PLC CHN CJ1H-CPU66H-R SMALL PLC JPN CJ1H-CPU67H SMALL PLC CHN CJ1H-CPU67H(Q)…..

Mã hàng Omron phần 16

Mã hàng Chủng loại Xuất Xứ A6R-162RS EMC MANUAL SWITCH CHN A6RS-101RF EMC MANUAL SWITCH CHN A6RS-101RS EMC MANUAL SWITCH CHN A6RS-102RF EMC MANUAL SWITCH CHN A6RS-102RS EMC MANUAL SWITCH CHN A6RS-161RF EMC MANUAL SWITCH CHN A6RS-161RS EMC MANUAL SWITCH CHN A6RV-101RF EMC MANUAL SWITCH CHN A6RV-102RF EMC MANUAL SWITCH CHN A6RV-161RF EMC MANUAL SWITCH…..

Mã hàng Omron phần 15

Mã hàng Chủng loại Xuất Xứ A3CA-90A1-28A EMC MANUAL SWITCH JPN A3CA-90A1-28G EMC MANUAL SWITCH JPN A3CA-90A1-28R EMC MANUAL SWITCH JPN A3CA-90A1-28W EMC MANUAL SWITCH JPN A3CA-90A1-28Y EMC MANUAL SWITCH JPN A3CA-90B1-12EG EMC MANUAL SWITCH JPN A3CA-90B1-24EG EMC MANUAL SWITCH JPN A3CA-90B1-24ER EMC MANUAL SWITCH JPN A3CA-90B1-24EW EMC MANUAL SWITCH JPN A3CA-90B1-24EY EMC MANUAL SWITCH…..

Mã hàng OMRON phần 14

Mã hàng Chủng loại Xuất Xứ A22-MW IND MANUAL SWITCH JPN A22-MW-01M IND MANUAL SWITCH JPN A22-MW-02M IND MANUAL SWITCH JPN A22-MW-10M IND MANUAL SWITCH JPN A22-MW-11M IND MANUAL SWITCH JPN A22-MW-20M IND MANUAL SWITCH JPN A22-MY IND MANUAL SWITCH JPN A22-MY-01M IND MANUAL SWITCH JPN A22-MY-02M IND MANUAL SWITCH JPN A22-MY-10M IND MANUAL SWITCH…..

Mã hàng omron phần 13

Mã hàng Chủng Loại Xuất Xứ A22L-CY-24A-11M IND MANUAL SWITCH JPN A22L-CY-24A-20A IND MANUAL SWITCH JPN A22L-CY-24A-20M IND MANUAL SWITCH JPN A22L-CY-T1-01A IND MANUAL SWITCH JPN A22L-CY-T1-01M IND MANUAL SWITCH JPN A22L-CY-T1-02A IND MANUAL SWITCH JPN A22L-CY-T1-02M IND MANUAL SWITCH JPN A22L-CY-T1-10A IND MANUAL SWITCH JPN A22L-CY-T1-10M IND MANUAL SWITCH JPN A22L-CY-T1-11A IND MANUAL SWITCH…..

Mã hàng Omron phần 12

Mã hàng Chủng loại Xuất Xứ A22-DR-01A IND MANUAL SWITCH JPN A22-DR-01M IND MANUAL SWITCH JPN A22-DR-02A IND MANUAL SWITCH JPN A22-DR-02M IND MANUAL SWITCH JPN A22-DR-10A IND MANUAL SWITCH JPN A22-DR-10M IND MANUAL SWITCH JPN A22-DR-11A IND MANUAL SWITCH JPN A22-DR-11M IND MANUAL SWITCH JPN A22-DR-20A IND MANUAL SWITCH JPN A22-DR-20M IND MANUAL SWITCH…..

Mã hàng omron phần 11

Mã hàng Chủng Loại Xuất Xứ A16L-JGA-24D-2 IND MANUAL SWITCH JPN A16L-JGA-5-1 IND MANUAL SWITCH JPN A16L-JGA-5-2 IND MANUAL SWITCH JPN A16L-JGA-5D-1 IND MANUAL SWITCH JPN A16L-JGA-5D-2 IND MANUAL SWITCH JPN A16L-JGM-12-1 IND MANUAL SWITCH JPN A16L-JGM-12-2 IND MANUAL SWITCH JPN A16L-JGM-12D-1 IND MANUAL SWITCH JPN A16L-JGM-12D-2 IND MANUAL SWITCH JPN A16L-JGM-24-1 IND MANUAL SWITCH…..

0948.956.835Chat Zalo