Category: Toshiba

MUA BÁN BIẾN TẦN TOSHIBA VF-FS1 SỬA CHỮA

Link MediaFire download tài liệu: Tài liệu biến tần Toshiba vf-fs1 Thông số cơ bản biến tần Toshiba Vf-fs1 Khả năng quá tải biến tần toshiba vf-fs1 150% trong 60s đối với tải nặng. Tần số sóng mang: 2-10kHz. Tích hợp truyền thông: Modbus RTU( 422/485). Chế độ điều khiển: V/F. Ứng dụng biến tần Toshiba Vf-fs1 Bơm …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/mua-ban-bien-tan-toshiba-vf-fs1-sua-chua/

MUA BÁN BIẾN TẦN TOSHIBA VF-AS1 SỬA CHỮA

Link MediaFire download tài liệu: Tài liệu biến tần Toshiba vf-as1 Thông số cơ bản biến tần Toshiba Vf-as1 Khả năng quá tải biến tần toshiba vf-as1 là150% trong 60s đối với tải nặng. Tần số sóng mang: 2-10kHz. Tích hợp truyền thông: Modbus RTU( 422/485). Chế độ điều khiển: V/F. Ứng dụng của biến tần Toshiba Vf-as1 …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/mua-ban-bien-tan-toshiba-vf-as1-sua-chua/

MUA BÁN BIẾN TẦN TOSHIBA VF-PS1 SỬA CHỮA

Link MediaFire download tài liệu: Tài liệu biến tần Toshiba vf-ps1 Thông số cơ bản biến tần Toshiba Vf-ps1 Khả năng quá tải biến tần toshiba vf-ps1 150% trong 60s đối với tải nặng. Tần số sóng mang: 2-10kHz. Tích hợp truyền thông: Modbus RTU( 422/485). Chế độ điều khiển: V/F. Ứng dụng biến tần Toshiba Vf-ps1 Cầu …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/mua-ban-bien-tan-toshiba-vf-ps1-sua-chua/

MUA BÁN BIẾN TẦN TOSHIBA VF-S11 SỬA CHỮA

Link MediaFire download tài liệu: Tài liệu biến tần Toshiba vf-s11 Thông số cơ bản biến tần Toshiba Vf-s11 Khả năng quá tải biến tần toshiba vf-s11 150% trong 60s đối với tải nặng. Tần số sóng mang: 2-10kHz. Tích hợp truyền thông: Modbus RTU( 422/485). Chế độ điều khiển: V/F. Ứng dụng biến tần Toshiba Vf-s11 Băng …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/mua-ban-bien-tan-toshiba-vf-s11-sua-chua/

MUA BÁN BIẾN TẦN TOSHIBA VF-S15 SỬA CHỮA

Link MediaFire download tài liệu: Tài liệu biến tần Toshiba vf-s15 Thông số cơ bản biến tần Toshiba Vf-S15 Khả năng quá tải biến tần toshiba vf-s15 150% trong 60s đối với tải nặng. Tần số sóng mang: 2-10kHz. Tích hợp truyền thông: Modbus RTU( 422/485). Chế độ điều khiển: V/F. Ứng dụng biến tần Toshiba Vf-S15 Máy …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/mua-ban-bien-tan-toshiba-vf-s15-sua-chua/

0948.956.835