Timer H3DKZ

Timer H3DKZ

Loại timer mới lắp trên thanh ray DIN, chỉều rộng tiêu chuẩn 22,5mm với các chế độ On-Delay (H3DKZ-A), Off-Delay (H3DKZ-H),

Twin Timer (H3DKZ-F) & Star-Delta (H3DKZ-G/GE)

với mức giá rất cạnh tranh

Dải điện áp đầu vào AC/DC rộng từ 24 – 240 VAC/DC

Dải thời gian từ 0,1s đến 1200h

Đầu đấu dây bảo vệ ngón tay

Tài liệu tiếng anh H3DKZ

Permanent link to this article: https://banbientan.com/timer-h3dkz/

0948.956.835
%d bloggers like this: