Chuyển đổi PLC và HMI (phần 3)

Phần 3: Hướng dẫn chuyển đổi PLC cũ dòng C200H / C500 / C1000 / C2000 

1. Chuyển đổi từ C200H* sang CS/CJ
C200H* là dòng PLC cỡ trung rất phổ biến trong các dây chuyền, máy móc tự động C200H* bao gồm các dòng
– C200H, HS (CPU đã hoàn toàn ngừng sản xuất)
– C200HE, HG, HX (dự kiến ngừng sản xuất trong vài năm tới)
Về cơ bản, toàn bộ các series trên có thể chuyển sang:
– CS1G/CS1H (tính năng cao cấp), hoặc
– CJ1M/CJ1G/CJ1H (tính năng vừa phải)

Bảng so sánh dưới đây cho thấy tổng quan thông tin của C200H* và CS1/CJ1

C200H C200HS C200HE C200HG C200HX CS1 CJ1
Số đầu I/O tối đa 480 points 480 points 880 points 1184 points 1184 points 960~5120 points 160~2560 points
Điều khiển bằng  Chương trình lưu trữ
Lập trình bằng Sơ đồ bậc thang
Số lệnh Khoảng 200 Khoảng 200 281 loại Khoảng 400
Thời gian xửlý Lệnh cơ bản 0.75μs~ 0.375μs~ 0.3μs~  0.15μs~ 0.1μs~ 0.02μs~
Lệnh nâng cao 88μs~ 10μs~ 1.2μs~  0.6μs~ 0.4μs~ 0.04μs~
Dung lượng chương trình Max 8KW 15.2KW Max 7.2KW Max 15.2KW Max 63.2KW Max 250K steps
Hold relay 1 1600 points 8 8192 points
Link relay 1 1024 points 3 3200 points
Timer/Counter 5 512 points 4 4096 pts. each
Bộ nhớ 2KW 32KW
Bộ nhớ mở rộng Max 6KW Max 96KW Max 416KW

Các lưu ý khi chuyển đổi:
1. Chuyển sang CJ1*: phải thay toàn bộ các môđun I/O
2. Chuyển sang CS1:
a. Phần lớn các môđun I/O cũ của C200H* có thể dùng tiếp với CPU của CS1 (xem chi tiết danh sách các môđun này trong catalogue của CS1)
b. Các môđun truyền thông cũ phải chuyển sang loại của CS1
c. Thay đổi địa chỉ vùng nhớ :

i. CS/CJ không có vùng LR, vùng Link của CS/CJ bắt đầu từ :CIO 1000 ~ CIO 1199
ii. Vùng I/O của các môđun đặc biệt C200H nằm trong vùng I/O cơ bản.
iii. Địa chỉ của môđun DeviceNet Master CS/CS-DRM21 từ IR 50, IR 350 chuyển sang CIO3200, CIO3300 trở đi.
iv. Vùng của các môđun I/O đặc biệt SIOU từ IR100 Æ CIO 2000 DM1000 Æ DM20000
v. Vùng mới cho CPU Bus : CIO 1500~1899 , DM 30000~31599
vi. Vùng của SYSMAC Bus cho Slave Rack : IR50 ~ IR99 Æ CIO 3000~CIO 3049
vii. SYSMAC Bus Remote I/O Slave: IR200 ~ IR231 Æ CIO3100 ~ CIO3131
viii. Vùng của PCLINK giữ nguyên: IR247 ~ IR250 Æ CIO 247 ~ CIO 250

d. Chuyển đổi chương trình: phần lớn các lệnh cũ đều được CS/CJ hỗ trợ.
i. Tải chương trình cũ từ CPU bằng CX-Programmer
ii. Đổi PLC
iii. Xem kết quả chương trình và sửa nếu cần.
iv. Số các bước lệnh (OPERAND) thay đổi với FAL,FALS,WSFT,MSG,PMCR
v. Nội dung bước lệnh thay đổi với các lệnh: DIST, COLL, SEND, RECV, FCS, SRCH, MAX,MIN,SUM,PID, IORD, IOWR, RXD, TXD, STUP
vi. Dùng Interrupt Task của CS/CJ để tạo chương trình ngắt can thiệp

Bảng dưới đây hướng dẫn cụ thể việc thay thế một số thiết bị liên quan:

C200H/HS  CS1  CJ1 
C200H-SLK11/12  CS1W-SLK11/12
CS1W-CLK21/11/12/52 
CJ1W-CLK21 
C200H-SNT31/C200HS-SNT32  CS1W-CLK21/11/12/52  CJ1W-CLK21 
C120-LK201/202 B Built-in RS232 C port 
CS1W-SCB41-V1 
Built-in RS232 C port 
CJ1W-CIF11 
C120-PRO15/25  C C200H-PR027 + CS1W-CN**4
CQM1-PRO01 + CS1W-CN114
C200H-PR027 + CS1W-CN**4
CQM1-PRO01 + CS1W-CN114 
C500-PRW06 (EP-ROM) U Use CF Card   Use CF Card  
C200H-CPU  CPU unit + C200HW-PA*
CPU unit + C200HW-PD* 
CPU unit + CJ1W-PA*
CPU unit + CJ1W-PD* 
C200HS-CPU  CS1W-BC*** –  
CPU – C200H-BC***(-**)  C CS1W-BI*** –  
Expansion – C200H-BC***(-V1) CS1W-CN**3   
Expansion Rack Cable  C200H-CN**1  CS1W-CN**3  CS1W-CN**3 
C200H-BC**1-V2  Expansion Cable  CS1W-CN**1   

 

C200HE/G/X CS1 CJ1
C200HW-PCU01  CS1W-ETN01/11/21 C CJ1W-ETN11/21
C200HS-SNT32  CS1W-CLK21/11/12/52 CJ1W-CLK21-V1
C200HW-CLK21  CS1W-CLK21-V1 CJ1W-CLK21-V1
C200HW-SLK23/24  CS1W-SLK11/12 C CJ1W-CLK21-V1
C200HW-BC***  CS1W-BC**3 –
C200HW-DRM21  CS1W-DRM21-V1 CJ1W-DRM21-V1

2. Chuyển đổi các dòng C500, C1000, C2000 

Đây là các dòng PLC cỡ lớn, dùng cho các hệ thống / máy móc phức tạp, đòi hỏi bộ nhớ lớn, khả năng mở rộng I/O và tốc độ xử lý cao. Các dòng này, tùy theo mức độ yêu cầu của ứng dụng, có thể chuyển sang một trong các dòng mới CVM1, CS1 hoặc CJ1.

 Dòng ngừng sản xuất Dòng thay thế
C500 C1000H C2000H CVM1 CVM1
Số đầu I/O tối đa 512pt 1024pt 2048pt 512 tới 2048pt 960 tới 5120pt
Điều khiển bằng Chương trình lưu trữ
Phương thức điều khiển I/O Sử dụng đồng thời chu trình lặp và điều khiển trực tiếp Sử dụng đồng thời chu trình lặp, điều khiển trực
tiếp, theo lịch trình v.v…
Sử dụng đồng thời chu trình lặp và điều khiển trực tiếp
Ngôn ngữ Lập trình Sơ đồ bậc thang
Số lệnh 71 174 174 285 400
Thời gian xử lý Cơ bản 3µs  0.4µs  0.4µs  0.125µs  0.02µs
Nâng cao  22µs  8  8µs  5µs  0.5µs  0.04µs
Dung lượng chương
trình
Max 12KW Max 32KW Max 32KW  Max 62KW Max 250Ksteps
Hold relay 5  512pt 1  1600pt  1600pt  4800pt  8192pt
Link relay 5  512pt 1  1024pt  1024pt  3200pt  3200pt
Timer/Counter 1  128pt 5  512pt  512pt  Max 1024pt for each 096pt for each
Bộ nhớ  512W  4KW  6KW  Max 24KW  32KW
Bộ nhớ mở rộng  – –  – –  Max 256KW  Max 416KW

2.1. Các lưu ý khi chuyển sang CS/CJ:

Chuyển đổi phần mềm:
– C1000H, C2000H: dùng CX-Programmer để chuyển đổi chương trình lưu dưới dạng LSS (Ladder Support Software), SSS (Sysmac Support Software) hoặc CX-Pro sang chương trình của CS hoặc CJ.
– C500: dùng SSS chuyển chương trình cũ của C500 (dưới dạng LSS / SSS) sang chương trình dạng SSS cho C2000H. Sau đó lại dùng CX-Pro chuyển tiếp.
Chuyển đổi phần cứng:
• Toàn bộ CPU và các môđun phải thay.
• Môđun mở rộng SYSBUS Remote Expansion Unit
– CS1: thay Remote Masters bằng C200H-RM001-PV1, C200H-RM201 để sử dụng lại Remote Terminals (C500-RT001-(P)V1/002-(P)V1, C500-RT201, C500-LK010(P), các môđun truyền quang (Optical transmission I/O) khác.
– Các môđun IO và IO đặc biệt của C500 sẽ phải thay. Tuy nhiên, với các môđun I/O cơ bản, chúng ta có thể dùng một số thiết bị để giảm dây nối.
• Chương trình phải sửa lại.

2.2 Các lưu ý khi chuyển sang CVM1:

– CVM1 là dòng PLC cấp cao có khả năng đáp ứng các bài toán phức tạp nhất. Hơn nữa dòng này có thể sử dụng các môđun cũ của C500/1000/2000, bởi vậy sẽ giảm được chi phí khi chuyển đổi.

Chuyển đổi phần mềm:
– C1000H, C2000H: dùng CX-Programmer để chuyển đổi chương trình lưu dưới dạng LSS (Ladder Support Software), SSS (Sysmac Support Software) hoặc CX-Pro sang chương trình của CVM1.
– C500: dùng SSS chuyển chương trình cũ của C500 (dưới dạng LSS / SSS) sang chương trình dạng SSS cho C2000H. Sau đó lại dùng CX-Pro chuyển tiếp.

Chuyển đổi phần cứng:
• CPU, nguồn, đế cắm (backplane) đều phải thay.
• Môđun mở rộng
– SYSBUS Remote Expansion Unit
• CVM1 vẫn sử dụng được Remote Masters (C500-RM001-(P)V1, C500-RM201), Remote Terminals (C500-RT001-(P)V1/002-(P)V1, C500-RT201, C500-LK010(P), và các mođun truyền quang khác.
• I/O Link Unit không dùng được với Remote Terminal.
• Các môđun I/O, SIOU của C500 vẫn sử dụng bình thường
• C500-ASC01 / 02 / 03 cần phải thay bằng ASC04.
• Mạng:
– Cần sử dụng các môđun truyền thông của CVM1
– Nếu đang sử dụng C1000H với PC Link network: cần chuyển sang CVM1, hoặc thêm CVM1 như một điểm mới trong mạng và dùng Controller Link để trao đổi dữ liệu.
– Hết –

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0948.956.835Chat Zalo