Category: Teco

MUA BÁN BIẾN TẦN TECO 7200GS SỬA CHỮA

Link MediaFire download tài liệu: Tài liệu biến tần teco 7200gs   Thông số cơ bản biến tần Teco 7200gs Dải công suất điện áp: 220V; 18.5-75kW, 380V: 18.5- 300kW. Khả năng quá tải biến tần Teco 7200gs: 150% trong 60s đối với tải nặng. Tích hợp truyền thông: Modbus RTU( 422/485). Chế độ điều khiển: V/F, …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/mua-ban-bien-tan-teco-7200gs-sua-chua/

MUA BÁN BIẾN TẦN TECO 7200MA SỬA CHỮA

Link MediaFire download tài liệu: Tài liệu biến tần teco 7200ma Thông số cơ bản biến tần Teco 7200ma Dải công suất điện áp: 220V; 0.75-30kW, 380V: 0.75- 55kW. Khả năng quá tải: 150% trong 60s đối với tải nặng. Tích hợp truyền thông: Modbus RTU( 422/485). Chế độ điều khiển: V/F, vector vòng kín. Tần …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/mua-ban-bien-tan-teco-7200ma-sua-chua/

MUA BÁN BIẾN TẦN TECO 7300CV SỬA CHỮA

Link MediaFire download tài liệu: Tài liệu biến tần teco 7300cv Thông số cơ bản biến tần Teco 7300cv Dải công suất điện áp: 220V; 0.4-30kW, 380V: 0.75- 55kW. Khả năng quá tải: 150% trong 60s đối với tải nặng. Tích hợp truyền thông biến tần Teco 7300cv: Modbus RTU( 422/485). Chế độ điều khiển: V/F, vector …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/mua-ban-bien-tan-teco-7300cv-sua-chua/

MUA BÁN BIẾN TẦN TECO E510 SỬA CHỮA

Link MediaFire download tài liệu: Tài liệu biến tần teco e510 Thông số cơ bản biến tần Teco E510 Dải công suất điện áp: 220V; 0.75-15kW, 380V: 0.4- 15kW. Khả năng quá tải: 150% trong 60s đối với tải nặng. Tích hợp truyền thông: Modbus RTU( 422/485). Chế độ điều khiển biến tần Teco E510 : V/F, vector …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/mua-ban-bien-tan-teco-e510-sua-chua/

MUA BÁN BIẾN TẦN TECO F510 SỬA CHỮA

Link MediaFire download tài liệu: Tài liệu biến tần teco F510 Thông số cơ bản biến tần Teco F510 Dải công suất điện áp: 220V; 3.7-132kW, 380V: 3.7- 600kW. Khả năng quá tải: 120% trong 60s đối với tải nặng. Tích hợp truyền thông: Modbus RTU( 422/485). Chế độ điều khiển: V/F. Tần số ngõ ra …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/mua-ban-bien-tan-teco-f510-sua-chua/

MUA BÁN BIẾN TẦN TECO L510 SỬA CHỮA

Link MediaFire download tài liệu: Tài liệu biến tần teco l510 Thông số cơ bản biến tần Teco L510 Dải công suất điện áp biến tần Teco L510 : 220V; 0.2-2.2kW, 380V: 0.75- 2.2kW. Khả năng quá tải: 150% trong 60s đối với tải nặng. Tích hợp truyền thông: Modbus RTU( 422/485). Chế độ điều khiển: V/F. Tần …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/mua-ban-bien-tan-teco-l510-sua-chua/

0948.956.835