Tại sao sau khi có lệnh chạy, biến tần chạy nhưng Motor lại không chạy?

Nguyên nhân có thể:

Ø  Tần số chạy = 0

Ø  Motor bị hư, tải quá nặng hoặc máy bị kẹt cơ khí

Ø  Biến tần mất pha ngõ ra hoặc không cân bằng pha ngõ ra

Ø  Dây cáp nối motor và biến tần bị đứt hoặc contactor (nếu có) nối biến tần và motor chưa đóng

Ø  Board điều khiển bị lỗi

Cách khắc phục:

Ø  Tăng tần số chạy cho biến tần

Ø  Khắc phục motor và giải quyết kẹt cơ khí trước khi chạy lại

Ø  Kiểm tra dây nối motor và biến tần

Ø  Liên hệ nhà cung cấp

Permanent link to this article: https://banbientan.com/tai-sao-sau-khi-co-lenh-chay-bien-tan-chay-nhung-motor-lai-khong-chay/

0948.956.835
%d bloggers like this: