E5AN-Q3MT-500-N AC100-240

E5AN-Q3MT-500-N AC100-240 Điện áp nguồn: 100 đến 240 VAC, 50/60 Hz. Kích thước: 96x96 mm Đầu vào cảm biến: - Hỗ trợ tất cả các loại đầu vào cảm biến nhiệt sau: Cặp nhiệt: K,J,T,E,L,U,N,R,S, B, W hoặc PL II, Nhiệt điện trở … Đọc tiếp

E5AN-R3MT-500-N AC100-240

E5AN-R3MT-500-N AC100-240 Điện áp nguồn: 100 đến 240 VAC, 50/60 Hz. Kích thước: 96x96 mm Đầu vào cảm biến: - Hỗ trợ tất cả các loại đầu vào cảm biến nhiệt sau: Cặp nhiệt: K,J,T,E,L,U,N,R,S, B, W hoặc PL II, Nhiệt điện trở … Đọc tiếp

E5EN-R3MT-500-N AC100-240

E5EN-R3MT-500-N AC100-240 Điện áp nguồn: 100 đến 240 VAC, 50/60 Hz. Kích thước: 48×96 mm Đầu vào cảm biến: - Hỗ trợ tất cả các loại đầu vào cảm biến nhiệt sau: Cặp nhiệt: K,J,T,E,L,U,N,R,S, B, W hoặc PL II, Nhiệt điện trở … Đọc tiếp

H3BA-N AC220V

H3BA-N AC220V Bộ định thời gian đa năng, 11 chân tròn, analog Độ chính xác: ±0.3% FS max. (±0.3%±10 ms in a range of 1.2 s) Sai số cài đặt: ±5% FS ±0.05 s max. Chế độ làm việc: A: ON-delayB: Flicker OFF startB2: Flicker ON startC: Signal … Đọc tiếp