Tag: inverter omron

3G3RX-A4150

3G3RX-A4150 Biến tần công suất 15 kw, 3 pha 380 VAC Biến tần vector với nhiều chức năng cao cấp ƒ Điều khiển vector vòng kín với mô đun PG cắm thêm. ƒ Mô men khởi động lớn, cho phép 200% ở tần số 0.3Hz ƒ Có chức năng điều khiển PID ƒ Chức năng …

XEM CHI TIẾT »

Permanent link to this article: https://banbientan.com/3g3rx-a4150/

3G3RX-A2075

3G3RX-A2075 Biến tần công suất 7.5kw, 220 VAC Biến tần vector với nhiều chức năng cao cấp ƒ Điều khiển vector vòng kín với mô đun PG cắm thêm. ƒ Mô men khởi động lớn, cho phép 200% ở tần số 0.3Hz ƒ Có chức năng điều khiển PID ƒ Chức năng dừng khẩn cấp …

XEM CHI TIẾT »

Permanent link to this article: https://banbientan.com/3g3rx-a2075/

3G3RX-A4110

3G3RX-A4110 Biến tần công suất 11 kw, 3 pha 380 VAC Biến tần vector với nhiều chức năng cao cấp ƒ Điều khiển vector vòng kín với mô đun PG cắm thêm. ƒ Mô men khởi động lớn, cho phép 200% ở tần số 0.3Hz ƒ Có chức năng điều khiển PID ƒ Chức năng …

XEM CHI TIẾT »

Permanent link to this article: https://banbientan.com/3g3rx-a4110/

3G3RX-A2370

  3G3RX-A2370 Biến tần công suất 37 kw, 220 VAC Biến tần vector với nhiều chức năng cao cấp ƒ Điều khiển vector vòng kín với mô đun PG cắm thêm. ƒ Mô men khởi động lớn, cho phép 200% ở tần số 0.3Hz ƒ Có chức năng điều khiển PID ƒ Chức năng dừng …

XEM CHI TIẾT »

Permanent link to this article: https://banbientan.com/3g3rx-a2370/

3G3RX-A4075

3G3RX-A4075 Biến tần công suất 7.5 kw, 3 pha 380 VAC Biến tần vector với nhiều chức năng cao cấp ƒ Điều khiển vector vòng kín với mô đun PG cắm thêm. ƒ Mô men khởi động lớn, cho phép 200% ở tần số 0.3Hz ƒ Có chức năng điều khiển PID ƒ Chức năng …

XEM CHI TIẾT »

Permanent link to this article: https://banbientan.com/3g3rx-a4075/

3G3RX-A2450

3G3RX-A2450 Biến tần công suất 45kw, 220 VAC Biến tần vector với nhiều chức năng cao cấp ƒ Điều khiển vector vòng kín với mô đun PG cắm thêm. ƒ Mô men khởi động lớn, cho phép 200% ở tần số 0.3Hz ƒ Có chức năng điều khiển PID ƒ Chức năng dừng khẩn cấp …

XEM CHI TIẾT »

Permanent link to this article: https://banbientan.com/3g3rx-a2450/

3G3RX-A2220

3G3RX-A2220 Biến tần công suất 22 kw, 220 VAC Biến tần vector với nhiều chức năng cao cấp ƒ Điều khiển vector vòng kín với mô đun PG cắm thêm. ƒ Mô men khởi động lớn, cho phép 200% ở tần số 0.3Hz ƒ Có chức năng điều khiển PID ƒ Chức năng dừng khẩn …

XEM CHI TIẾT »

Permanent link to this article: https://banbientan.com/3g3rx-a2220/

3G3RX-A2055

3G3RX-A2055 Biến tần công suất 5.5kw, 220 VAC Biến tần vector với nhiều chức năng cao cấp ƒ Điều khiển vector vòng kín với mô đun PG cắm thêm. ƒ Mô men khởi động lớn, cho phép 200% ở tần số 0.3Hz ƒ Có chức năng điều khiển PID ƒ Chức năng dừng khẩn cấp …

XEM CHI TIẾT »

Permanent link to this article: https://banbientan.com/3g3rx-a2055/

3G3RX-A2110

3G3RX-A2110 Biến tần công suất 11 kw, 220 VAC Biến tần vector với nhiều chức năng cao cấp ƒ Điều khiển vector vòng kín với mô đun PG cắm thêm. ƒ Mô men khởi động lớn, cho phép 200% ở tần số 0.3Hz ƒ Có chức năng điều khiển PID ƒ Chức năng dừng khẩn …

XEM CHI TIẾT »

Permanent link to this article: https://banbientan.com/3g3rx-a2110/

3G3RX-A4370

3G3RX-A4370 Biến tần công suất 37 kw, 3 pha 380 VAC Biến tần vector với nhiều chức năng cao cấp ƒ Điều khiển vector vòng kín với mô đun PG cắm thêm. ƒ Mô men khởi động lớn, cho phép 200% ở tần số 0.3Hz ƒ Có chức năng điều khiển PID ƒ Chức năng …

XEM CHI TIẾT »

Permanent link to this article: https://banbientan.com/3g3rx-a4370/

3G3RX-A4300

3G3RX-A4300 Biến tần công suất 30 kw, 3 pha 380 VAC Biến tần vector với nhiều chức năng cao cấp ƒ Điều khiển vector vòng kín với mô đun PG cắm thêm. ƒ Mô men khởi động lớn, cho phép 200% ở tần số 0.3Hz ƒ Có chức năng điều khiển PID ƒ Chức năng …

XEM CHI TIẾT »

Permanent link to this article: https://banbientan.com/3g3rx-a4300/

3G3RX-A2550

3G3RX-A2550 Biến tần công suất 55 kw, 220 VAC Biến tần vector với nhiều chức năng cao cấp ƒ Điều khiển vector vòng kín với mô đun PG cắm thêm. ƒ Mô men khởi động lớn, cho phép 200% ở tần số 0.3Hz ƒ Có chức năng điều khiển PID ƒ Chức năng dừng khẩn …

XEM CHI TIẾT »

Permanent link to this article: https://banbientan.com/3g3rx-a2550/

3G3RX-A2300

3G3RX-A2300 Biến tần công suất 30 kw, 220 VAC Biến tần vector với nhiều chức năng cao cấp ƒ Điều khiển vector vòng kín với mô đun PG cắm thêm. ƒ Mô men khởi động lớn, cho phép 200% ở tần số 0.3Hz ƒ Có chức năng điều khiển PID ƒ Chức năng dừng khẩn …

XEM CHI TIẾT »

Permanent link to this article: https://banbientan.com/3g3rx-a2300/

3G3RX-A4220

3G3RX-A4220 Biến tần công suất 22 kw, 3 pha 380 VAC Biến tần vector với nhiều chức năng cao cấp ƒ Điều khiển vector vòng kín với mô đun PG cắm thêm. ƒ Mô men khởi động lớn, cho phép 200% ở tần số 0.3Hz ƒ Có chức năng điều khiển PID ƒ Chức năng …

XEM CHI TIẾT »

Permanent link to this article: https://banbientan.com/3g3rx-a4220/

3G3RX-A4185

3G3RX-A4185 Biến tần công suất 18.5 kw, 3 pha 380 VAC Biến tần vector với nhiều chức năng cao cấp ƒ Điều khiển vector vòng kín với mô đun PG cắm thêm. ƒ Mô men khởi động lớn, cho phép 200% ở tần số 0.3Hz ƒ Có chức năng điều khiển PID ƒ Chức năng …

XEM CHI TIẾT »

Permanent link to this article: https://banbientan.com/3g3rx-a4185/

0948.956.835