Tag: BIẾN TẦN HNC

MUA BÁN BIẾN TẦN HNC HV610 SỬA CHỮA

Link tải tài liệu: HV610 HNC manual Thông số cơ bản biến tần HNC HV610 Biến tần HNC hv610 có dải công suất và điện áp như sau: 1 pha 200V: 0.1-3.7kW, 3 pha 200V: 0.1-18.5kW, 3 pha 400V: 0.2-18.5kW. Khả năng quá tải: 150% trong 60s đối với tải nặng, 120% trong 60s đối với …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/mua-ban-bien-tan-hnc-hv610-sua-chua/

MUA BÁN BIẾN TẦN HNC HV480 SỬA CHỮA

Link tải tài liệu: HV480 HNC manual Thông số cơ bản biến tần HNC HV480 Biến tần HNC hv480 có dải công suất và điện áp như sau: 1 pha 200V: 0.1-3.7kW, 3 pha 200V: 0.1-18.5kW, 3 pha 400V: 0.2-18.5kW. Khả năng quá tải: 150% trong 60s đối với tải nặng, 120% trong 60s đối với …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/mua-ban-bien-tan-hnc-hv480-sua-chua/

MUA BÁN BIẾN TẦN HNC HV390 SỬA CHỮA

Link tải tài liệu: HV390 HNC manual Thông số cơ bản biến tần HNC HV390 Biến tần HNC hv390 có dải công suất và điện áp như sau: 1 pha 200V: 0.1-3.7kW, 3 pha 200V: 0.1-18.5kW, 3 pha 400V: 0.2-18.5kW. Khả năng quá tải: 150% trong 60s đối với tải nặng, 120% trong 60s đối với …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/mua-ban-bien-tan-hnc-hv390-sua-chua/

0948.956.835