Tag:

BIẾN TẦN SANCH S2800

  Thông số cơ bản biến tần Sanch S2800 Biến tần sanch s2800 có dải công suất và điện áp như sau: 1 pha 200V: 0.1-3.7kW, 3 pha 200V: 0.1-18.5kW, 3 pha 400V: 0.2-18.5kW. Khả năng quá tải: 150% trong 60s đối với tải nặng, 120% trong 60s đối với tải thường. Tích hợp bộ xả …

XEM CHI TIẾT »

Permanent link to this article: https://banbientan.com/bien-tan-sanch-s2800/

BIẾN TẦN SANCH S3800

Thông số cơ bản biến tần Sanch S3800 Biến tần sanch s3800 có dải công suất và điện áp như sau: 1 pha 200V: 0.1-3.7kW, 3 pha 200V: 0.1-18.5kW, 3 pha 400V: 0.2-18.5kW. Khả năng quá tải: 150% trong 60s đối với tải nặng, 120% trong 60s đối với tải thường. Tích hợp bộ xả bên …

XEM CHI TIẾT »

Permanent link to this article: https://banbientan.com/bien-tan-sanch-s3800/

BIẾN TẦN SANCH S800

Tài liệu tham khảo:BIẾN TẦN SANCH S800 Thông số cơ bản biến tần Sanch S800 Biến tần sanch s800 có dải công suất và điện áp như sau: 1 pha 200V: 0.1-3.7kW, 3 pha 200V: 0.1-18.5kW, 3 pha 400V: 0.2-18.5kW. Khả năng quá tải: 150% trong 60s đối với tải nặng, 120% trong 60s đối với …

XEM CHI TIẾT »

Permanent link to this article: https://banbientan.com/bien-tan-sanch-s800/

BIẾN TẦN SANCH S900

Tài liệu tham khảo: BIẾN TẦN SANCH S900 Thông số cơ bản biến tần Sanch S900 Biến tần sanch s900 có dải công suất và điện áp như sau: 1 pha 200V: 0.1-3.7kW, 3 pha 200V: 0.1-18.5kW, 3 pha 400V: 0.2-18.5kW. Khả năng quá tải: 150% trong 60s đối với tải nặng, 120% trong 60s đối …

XEM CHI TIẾT »

Permanent link to this article: https://banbientan.com/bien-tan-sanch-s900/

BIẾN TẦN SCHNEIDER ATV212

Chuyên cung cấp các sản phẩm biến tần Schneider Atv212 của Pháp với giá cả và chất lượng tốt nhất giúp cho máy móc công nghiệp của quý khách hàng có thể hoạt động ổn định và độ bền cao. Thông số cơ bản biến tần Schneider Atv212 Khả năng quá tải biến tần schneider atv212 150% …

XEM CHI TIẾT »

Permanent link to this article: https://banbientan.com/bien-tan-schneider-atv212/

BIẾN TẦN SCHNEIDER ATV310

Tài liệu tham khảo: ATV310 Schneider manual Chuyên cung cấp các sản phẩm biến tần Schneider Atv310 của Pháp với giá cả và chất lượng tốt nhất giúp cho máy móc công nghiệp của quý khách hàng có thể hoạt động ổn định và độ bền cao. Thông số cơ bản biến tần Schneider Atv310 …

XEM CHI TIẾT »

Permanent link to this article: https://banbientan.com/bien-tan-schneider-atv310/

BIẾN TẦN SCHNEIDER ATV312

Tài liệu tham khảo: ATV312 Schneider manual Chuyên cung cấp các sản phẩm biến tần Schneider Atv312 của Pháp với giá cả và chất lượng tốt nhất giúp cho máy móc công nghiệp của quý khách hàng có thể hoạt động ổn định và độ bền cao. Thông số cơ bản biến tần Schneider Atv312 …

XEM CHI TIẾT »

Permanent link to this article: https://banbientan.com/bien-tan-schneider-atv312/

BIẾN TẦN SCHNEIDER ATV32

Tài liệu tham khảo: BIẾN TẦN SCHNEIDER ATV32 Chuyên cung cấp các sản phẩm biến tần Schneider Atv32 của Pháp với giá cả và chất lượng tốt nhất giúp cho máy móc công nghiệp của quý khách hàng có thể hoạt động ổn định và độ bền cao. Thông số cơ bản biến tần Schneider …

XEM CHI TIẾT »

Permanent link to this article: https://banbientan.com/bien-tan-schneider-atv32/

BIẾN TẦN SCHNEIDER ATV320

Tài liệu tham khảo: ATV320 Schneider manual Chuyên cung cấp các sản phẩm biến tần Schneider Atv320 của Pháp với giá cả và chất lượng tốt nhất giúp cho máy móc công nghiệp của quý khách hàng có thể hoạt động ổn định và độ bền cao. Thông số cơ bản biến tần Schneider Atv320 …

XEM CHI TIẾT »

Permanent link to this article: https://banbientan.com/bien-tan-schneider-atv320/

BIẾN TẦN SCHNEIDER ATV340

Tài liệu tham khảo: ATV340 Schneider manual Chuyên cung cấp các sản phẩm biến tần Schneider Atv340 của Pháp với giá cả và chất lượng tốt nhất giúp cho máy móc công nghiệp của quý khách hàng có thể hoạt động ổn định và độ bền cao. Thông số cơ bản biến tần Schneider Atv340 …

XEM CHI TIẾT »

Permanent link to this article: https://banbientan.com/bien-tan-schneider-atv340/

BIẾN TẦN SCHNEIDER ATV61

Tài liệu tiếng anh biến tần Altivar 61 Chuyên cung cấp các sản phẩm biến tần Schneider Atv61 của Pháp với giá cả và chất lượng tốt nhất giúp cho máy móc công nghiệp của quý khách hàng có thể hoạt động ổn định và độ bền cao. Thông số cơ bản biến tần Schneider …

XEM CHI TIẾT »

Permanent link to this article: https://banbientan.com/bien-tan-schneider-atv61/

BIẾN TẦN SCHNEIDER ATV610

Tài liệu tham khảo: ATV610 Schneider manual Chuyên cung cấp các sản phẩm biến tần Schneider Atv610 của Pháp với giá cả và chất lượng tốt nhất giúp cho máy móc công nghiệp của quý khách hàng có thể hoạt động ổn định và độ bền cao. Thông số cơ bản biến tần Schneider Atv610 …

XEM CHI TIẾT »

Permanent link to this article: https://banbientan.com/bien-tan-schneider-atv610/

BIẾN TẦN SCHNEIDER ATV650

Tài liệu tham khảo: BIẾN TẦN SCHNEIDER ATV650 Chuyên cung cấp các sản phẩm biến tần Schneider Atv650 của Pháp với giá cả và chất lượng tốt nhất giúp cho máy móc công nghiệp của quý khách hàng có thể hoạt động ổn định và độ bền cao. Thông số cơ bản biến tần Schneider …

XEM CHI TIẾT »

Permanent link to this article: https://banbientan.com/bien-tan-schneider-atv650/

MUA BÁN BIẾN TẦN SCHNEIDER ATV930

Tài liệu tham khảo: BIẾN TẦN SCHNEIDER ATV930 Thông số cơ bản biến tần Schneider Atv930 Khả năng quá tải biến tần schneider atv930 150% trong 60s đối với tải nặng. Tần số sóng mang: 2-10kHz. Tích hợp truyền thông: Modbus RTU( 422/485). Chế độ điều khiển: V/F. Ứng dụng biến tần Schneider Atv930 Bơm quạt công …

XEM CHI TIẾT »

Permanent link to this article: https://banbientan.com/mua-ban-bien-tan-schneider-atv930/

MUA BÁN BIẾN TẦN SENLAN SB200 SỬA CHỮA

Link MediaFire download tài liệu: Tài liệu biến tần senlan sb200 Thông số cơ bản biến tần Senlan Sb200 Dải công suất điện áp: 1.5-400kW điện áp 3 pha 380V. Khả năng quá tải biến tần Senlan Sb200: 150% trong 60s đối với tải nặng. Tích hợp bộ xả bên trong công suất dưới 22kW. Tích hợp …

XEM CHI TIẾT »

Permanent link to this article: https://banbientan.com/mua-ban-bien-tan-senlan-sb200-sua-chua/

0948.956.835