Category: Shihlin

MUA BÁN BIẾN TẦN SHIHLIN SA3 SỬA CHỮA

Link MediaFire download tài liệu: Tài liệu biến tần shihlin sa3 Thông số cơ bản biến tần Shihlin Sa3 Dải công suất điện áp: 220V, 380V: 0.75- 75kW. Khả năng quá tải: 150% trong 60s đối với tải nặng. Tích hợp truyền thông: Modbus RTU( 422/485). Chế độ điều khiển: V/F, Vector. Tần số ngõ ra …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/mua-ban-bien-tan-shihlin-sa3-sua-chua/

MUA BÁN BIẾN TẦN SHIHLIN SC3 SỬA CHỮA

Link MediaFire download tài liệu: Tài liệu biến tần shihlin sc3 Thông số cơ bản biến tần Shihlin Sc3 Dải công suất điện áp: 220V, 380V: 0.75- 75kW. Khả năng quá tải: 150% trong 60s đối với tải nặng. Tích hợp truyền thông: Modbus RTU( 422/485). Chế độ điều khiển: V/F, Vector. Tần số ngõ ra …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/mua-ban-bien-tan-shihlin-sc3-sua-chua/

MUA BÁN BIẾN TẦN SHIHLIN SE2 SỬA CHỮA

Link MediaFire download tài liệu: Tài liệu biến tần shihlin se2 Thông số cơ bản biến tần Shihlin Se2 Dải công suất điện áp: 220V, 380V: 0.4- 11kW. Khả năng quá tải: 150% trong 60s đối với tải nặng. Tích hợp truyền thông: Modbus RTU( 422/485). Chế độ điều khiển: V/F, Vector. Tần số ngõ ra …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/mua-ban-bien-tan-shihlin-se2-sua-chua/

MUA BÁN BIẾN TẦN SHIHLIN SF-G SỬA CHỮA

Link MediaFire download tài liệu: Tài liệu biến tần shihlin sf-g Thông số cơ bản biến tần Shihlin Sf-g Dải công suất điện áp: 220V, 380V: 5.5- 160kW. Khả năng quá tải biến tần Shihlin Sf-g: 150% trong 60s đối với tải nặng. Tích hợp truyền thông: Modbus RTU( 422/485). Chế độ điều khiển: V/F, Vector. Tần …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/mua-ban-bien-tan-shihlin-sf-g-sua-chua/

MUA BÁN BIẾN TẦN SHIHLIN SS2 SỬA CHỮA

Link MediaFire download tài liệu: Tài liệu biến tần shihlin ss2 Thông số cơ bản biến tần Shihlin Ss2 Dải công suất điện áp biến tần Shihlin Ss2: 380V: 0.75- 45kW. Khả năng quá tải: 150% trong 60s đối với tải nặng. Tích hợp truyền thông: Modbus RTU( 422/485). Chế độ điều khiển: V/F. Tần số ngõ …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/mua-ban-bien-tan-shihlin-ss2-sua-chua/

0948.956.835