Warning: shell_exec() has been disabled for security reasons in /home/otnjeldz/public_html/wp-content/plugins/sg-cachepress/core/Memcache/Memcache.php on line 178

Warning: shell_exec() has been disabled for security reasons in /home/otnjeldz/public_html/wp-content/plugins/sg-cachepress/core/Memcache/Memcache.php on line 178
sử dụng ánh sáng của một cảm biến quang đi qua các lỗ - ĐẠI LÝ OMRON - INVT - YASKAWA: biến tần bien tan cảm biến quang tiệm cận điện dung, rơ le trung gian bán dẫn bảo vệ mất pha quá áp, nguồn xung ổn áp 24v, đếm thời gian, đo tín hiệu, đồng hồ cân, công tắc hành trình, lập trình PLC ZEN encoder

sử dụng ánh sáng của một cảm biến quang đi qua các lỗ

Câu hỏi

Để sử dụng ánh sáng của một cảm biến quang điện đi qua các lỗ, lỗ lớn như thế nào thì được?

Câu trả lời

Hãy làm cho các lỗ có cùng kích thước như là đường kính ống kính cơ bản.

Xin vui lòng tham khảo sau đây để các ý tưởng khác nhau tùy thuộc vào các loại cảm biến.

1.Ý tưởng sử dụng ánh sáng thông qua các lỗ

Hãy làm cho các lỗ có cùng kích thước như đường kính ống kính để bảo đảm hành lang của ánh sáng, không phân biệt của chùm tia qua các phản xạ.

Khi lỗ nhỏ hơn đường kính ống kính, khoảng cách đánh giá cảm biến có thể không được chính xác vì lượng ánh sáng giảm.

2.Mô tả các trường hợp như sau:

Permanent link to this article: https://banbientan.com/s%e1%bb%ad-d%e1%bb%a5ng-anh-sang-c%e1%bb%a7a-m%e1%bb%99t-c%e1%ba%a3m-bi%e1%ba%bfn-quang-di-qua-cac-l%e1%bb%97/

Gọi
Địa Chỉ
%d bloggers like this: