PWM

Điều biến Độ rộng Xung, quá trình trong đó IGBT bật và tắt rất nhanh tạo ra điện áp một chiều giống sóng dạng sin xoay chiều cho động cơ

Permanent link to this article: https://banbientan.com/pwm/

Gọi
Địa Chỉ
%d bloggers like this: