Tiếp cận

Theo nguyên tắc chung, tần suất con người tiếp cận với khu vực nguy hiểm càng cao thì càng tiềm ẩn nhiều rủi ro mất an toàn lao động và càng cần thiết phải có biện pháp để kiểm soát những nguy cơ đó.

Tần suất tiếp cận với khu vực nguy hiểm giúp xác định được công nghệ bảo vệ an toàn nào sẽ là tối ưu.
Khi đánh giá tần suất tiếp cận, tình huống xấu nhất sẽ được giả định để tiến hành đánh giá.


0948.956.835Chat Zalo