NE1A

Bảo đảm an toàn lao động thông qua lập trình

Bộ điều khiển an toàn nhỏ gọn

  • NE1A-SCPU01-V1 cho phép 16 đầu vào an toàn tích hợp và 8 đầu ra an toàn tích hợp.
  • NE1A-SCPU02 cho phép 40 đầu vào an toàn tích hợp và 8 đầu ra an toàn tích hợp.
  • Giảm thời gian đi dây với hệ thống an toàn.
  • Kết nối tới 32 trạm an toàn.
  • Kiểm soát hệ thống an toàn từ bộ điều khiển tiêu chuẩn thông qua kết nối mạng.
  • Chứng nhận theo tiêu chuẩn EN954-1 (Cat. 4), ISO13849-1 (PLe), và IEC 61508 SIL3.

Phần mềm lập trình

Phần mềm lập trình để tạo mạch an toàn

  • Tiến hành cài đặt cho hệ thống mạng kết nối bộ điều khiển an toàn và các đầu vào/ra an toàn.
  • Cung cấp chức năng lập trình cho mạch an toàn.
  • Cung cấp chức năng giám sát mạch an toàn.
  • Bao gồm chức năng cấu hình mạng DeviceNet

0948.956.835Chat Zalo