EN 60950

EN 60950-1

Phạm vi

Tiêu chuẩn Châu Âu này áp dụng cho thiết bị công nghệ thông tin chạy bằng điện lưới hoặc pin, bao gồm thiết bị kinh doanh điện và các thiết bị liên quan, có điện áp định mức không vượt quá 600 V.

Tiêu chuẩn này cũng áp dụng cho thiết bị công nghệ thông tin:

  • được thiết kế để sử dụng làm thiết bị đầu cuối viễn thông và thiết bị hạ tầng mạng viễn thông, bất kể nguồn điện là gì;
  • được thiết kế và được dùng để nối trực tiếp với, hoặc được sử dụng làm thiết bị hạ tầng trong hệ thống phân phối cáp, bất kể nguồn điện là gì;
  • được thiết kế để sử dụng nguồn điện lưới AC làm phương tiện truyền thông liên lạc.

Tiêu chuẩn này chỉ rõ các yêu cầu được dùng để giảm nguy cơ hỏa hoạn, điện giật hoặc thương tích cho người vận hành và người không chuyên môn có thể tiếp xúc với thiết bị và được quy định cụ thể cho người bảo trì.

Tiêu chuẩn này được dùng để giảm các nguy cơ trên đối với các thiết bị được lắp đặt, cho dù thiết bị bao gồm một hệ thống các thiết bị được nối với nhau hay thiết bị độc lập, phải lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng thiết bị theo đúng quy định của nhà sản xuất.

Thiết bị tuân thủ các yêu cầu liên quan trong tiêu chuẩn này được coi là phù hợp để sử dụng với thiết bị điều khiển quy trình, thiết bị thử nghiệm tự động và các hệ thống tương tự yêu cầu thiết bị xử lý thông tin.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0948.956.835Chat Zalo