Đường hình sin

Content Protection by DMCA.com
Đường hình sin
Sóng dạng sin hay đường hình sin là hàm toán học mô tả
dao động lặp lại phẳng. Hiện tượng này thường xảy ra trong toán học thuần túy cũng như
trong vật lý, xử lý tín hiệu, kỹ thuật điện và nhiều
lĩnh vực khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0856.413.911Chat Zalo