CX One

CX One là gói phần mềm tích hợp có chứa hỗ trợ lập trình cho nhiều Sản phẩm khác nhau của Omron.

Trong CX One, CX-Programmer hỗ trợ lập trình khối chức năng và dạng hình thang cho hệ thống chuyển động dựa trên PLC của Omron.

Dưới đây là ví dụ về cấu hình chuyển động và mã cần để thực thi chuyển động bằng khối chức năng được tích hợp sẵn. Bộ lập trình chỉ cần chuyển các tham số chuyển động mong muốn tới khối thiết bị đầu vào và sử dụng bit đầu ra định sẵn như mong muốn trong logic mã.

CX Motion Pro, một thành phần khác của CX One, hỗ trợ cấu hình của bộ điều khiển chuyển động độc lập Trajexia, bộ truyền động và mạng truyền thông.

Chuyển động Cơ bản (Motion Basic) là ngôn ngữ lập trình dành cho Trajexia. CX Motion Pro hỗ trợ Trajexia trên nền tảng PLC trong khi Trajexia Studiohỗ trợ hệ thống Trajexia độc lập.

Phần mềm OMRON – Software >>

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0948.956.835Chat Zalo