ZEN-10C1AR-A-V2 ZEN-10C1DR-D-V2 ZEN-10C1DT-D-V2
     
ZEN 6 in , 4 out rơ le, nguồn 100-240AC, có thế lắp thêm modul mở rộng ZEN 6 in , 4 out rơ le, nguồn 12-24DC, có thế lắp thêm modul mở rộng ZEN 6 in , 4 out transistor, nguồn 100-240AC, có thế lắp thêm modul mở rộng
ZEN-20C1AR-A-V2 ZEN-20C1DR-D-V2 ZEN-20C1DT-D-V2
 ZEN 20C1AR A V2 ZEN 20C1AR A V2    
ZEN 12 in ,8 out rơ le, nguồn 100-240AC, có thế lắp thêm modul mở rộng ZEN 12 in , 8 out rơ le, nguồn 12-24DC, có thế lắp thêm modul mở rộng ZEN 12 in ,8 out transistor, nguồn 100-240AC, có thế lắp thêm modul mở rộng
ZEN-10C3AR-A-V2 ZEN-10C3DR-D-V2 ZEN-20C3AR-A-V2
     
ZEN 6 in , 4 out rơ le, nguồn 100-240AC ZEN 6 in , 4 out rơ le, nguồn 12-24DC ZEN 6 in , 4 out transistor, nguồn 100-240AC
ZEN-20C3DR-D-V2 ZEN-8E1AR  ZEN-8E1DR
   ZEN 8E1AR ZEN 8E1AR  ZEN 8E1AR ZEN 8E1AR
ZEN 12 in ,8 out rơ le, nguồn 100-240AC Modul mở rộng 4 vào, 4 ra rơ le, 100-240AC Modul mở rộng 4 vào, 4 ra rơ le, 12-24 DC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *