MKS2P AC220  MKS2P AC110  MKS2P DC12
     
 Tiếp điểm DPDT-10A, 8 chân tròn, coil 220AC  Tiếp điểm DPDT-10A, 8 chân tròn, Coil 110AC  Tiếp điểm DPDT-10A, 8 chân tròn coil 12DC
 MKS2P DC24  MKS2P DC110  MKS2P DC220
     
 Tiếp điểm DPDT-10A, 8 chân tròn, coil 24DC  Tiếp điểm DPDT-10A, 8 chân tròn, Coil 110DC  Tiếp điểm DPDT-10A, 8 chân tròn Coil 220DC
 MKS3P AC110  MKS3P AC220  MKS3P DC12
     
  Tiếp điểm 3PDT-10A, 11 chân tròn, coil 110AC  Tiếp điểm 3PDT-10A, 11 chân tròn, coil 220AC  Tiếp điểm 3PDT-10A, 11 chân tròn, coil  12DC
 MKS3P DC24  MKS3P DC110  MKS3P DC220
     
 Tiếp điểm 3PDT-10A, 11 chân tròn, coil 24DC  Tiếp điểm 3PDT-10A, 11 chân tròn, coil 110DC  Tiếp điểm 3PDT-10A, 11 chân tròn, coil 220DC
 PF083A-E   PF113A-E
   PF113A E PF113A E
 Đế cắm 8 chân tròn cho MK2P  Đế cắm 11 chân cho MKS3P

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *