Return to Rơ le

G3NA

 G3NA-205B AC200-240    G3NA-205B DC5-24  G3NA-210B AC200-240
     
 Tải 5A, 220VAC, 1P. Điện áp điều khiển 200-240VAC  Tải 5A, 220VAC, 1P. Điện áp điều khiển 5-24VDC   Tải 10A, 220VAC, 1P. Điện áp điều khiển 200-240VAC
 G3NA-210B DC5-24  G3NA-220B AC200-240  G3NA-220B DC5-24
     
 Tải 10A, 220VAC, 1P. Điện áp điều khiển 5-24VDC  Tải 20A, 220VAC, 1P. Điện áp điều khiển 200-240VAC  Tải 20A, 220VAC, 1P. Điện áp điều khiển 5-24VDC
 G3NA-240B AC200-240  G3NA-240B DC5-24  G3NA-275B-UTU AC100-240
     
 Tải 40A, 220VAC, 1P. Điện áp điều khiển 200-240VAC  Tải 40A, 220VAC, 1P. Điện áp điều khiển 5-24VDC  Tải 75A, 220VAC, 1P. Điện áp điều khiển 100-240VAC
 G3NA-275B-UTU DC5-24  G3NA-290B-UTU AC100-240  G3NA-290B-UTU DC5-24
     
 Tải 75A, 220VAC, 1P. Điện áp điều khiển 5-24VDC  Tải 90A, 220VAC, 1P. Điện áp điều khiển 100-240VAC  Tải 90A, 220VAC, 1P. Điện áp điều khiển 5-24VDC
 G3NA-420B DC5-24  G3NA-440B DC5-24  G3NA-450B DC5-24
     
 Tải 20A, 400VAC, 1P. Điện áp điều khiển 5-24VDC  Tải 40A, 400VAC, 1P. Điện áp điều khiển 5-24VDC  Tải 50A, 400VAC, 1P. Điện áp điều khiển 5-24VDC
 G3NA-475B-UTU DC5-24  G3NA-490B-UTU DC5-24  G3NA-D210B AC100-240
     
 Tải 75A, 400VAC, 1P. Điện áp điều khiển 5-24VDC  Tải 90A, 400VAC, 1P. Điện áp điều khiển 5-24VDC  Tải 10A, 220VDC. Điện áp điều khiển 100-240VA
 G3NA-D210B DC5-24    
     
 Tải 10A, 220VDC. Điện áp điều khiển DC5-24    

Permanent link to this article: https://banbientan.com/omron/ro-le/g3na/

0948.956.835