Return to Rơ le

G2RV

 G2RV-SL500 AC/DC24  G2RV-SL500 AC DC48  G2RV-SL500 AC110
     
 Bộ rơle và đế cắm đầu nối dạng push-in, 24VAC/DC  Bộ rơle và đế cắm đầu nối dạng push-in, 48VAC/DC  Bộ rơle và đế cắm đầu nối dạng push-in, 110VAC
 G2RV-SL500 AC230  G2RV-SL500 DC12  G2RV-SL500 DC24
     
  Bộ rơle và đế cắm đầu nối dạng push-in, 220VAC  Bộ rơle và đế cắm đầu nối dạng push-in, 12DC  Bộ rơle và đế cắm đầu nối dạng push-in, 24VDC
 G2RV-SL700 AC/DC24  G2RV-SL700 AC/DC48   G2RV-SL700 AC110
     
 Bộ rơle và đế cắm đầu nối dạng bắt vít, 24VAC/DC  Bộ rơle và đế cắm đầu nối dạng bắt vít, 48VAC/DC  Bộ rơle và đế cắm đầu nối dạng bắt vít,110VAC
 G2RV-SL700 AC230  G2RV-SL700 DC12  G2RV-SL700 DC24
     
 Bộ rơle và đế cắm đầu nối dạng bắt vít, 220VAC  Bộ rơle và đế cắm đầu nối dạng bắt vít, 12DC  Bộ rơle và đế cắm đầu nối dạng bắt vít, 24DC

Permanent link to this article: https://banbientan.com/omron/ro-le/g2rv/

0948.956.835