Return to Rơ le

G2RS

 G2R-1-S DC24   G2R-1-SN AC200/(220)  G2R-1-SN AC24(S)
     
 Tiếp điểm SPDT-10A, không đèn, coil 24VDC Tiếp điểm SPDT-10A, có đèn, Coil 220AC  Tiếp điểm SPDT-10A, có đèn, coil 24AC
 G2R-1-SN DC24  G2R-2-S DC24  G2R-2-SN DC24
     
 Tiếp điểm SPDT-10A, có đèn, Coil DC24  Tiếp điểm DPDT-5A, không đèn, Coil DC24  Tiếp điểm DPDT-5A, có đèn, Coil 24DC
 G2R-2-SND DC24  P2RF-05-E  P2RF-08-E
     
 Tiếp điểm DPDT-5A. Có đèn, diode, Coil 24DC  Đế cắm 5 chân 10A cho G2R-1  Đế cắm 8 chân cho G2R-2

Permanent link to this article: https://banbientan.com/omron/ro-le/g2rs/

0948.956.835