Return to Nút nhấn

A22R

 A22R-FG-10M  A22R-FR-10M  A22RK-2M-10
   
 Nút nhấn xanh, không đèn, 1-NO  Nút nhấn đỏ, không đèn, 1-NO  Công tắc khoá 2 vị trí, không đèn, 1-NO
 A22RK-3M-20  A22RL-TR-24A-10M  A22RL-TR-T2-10M
   A22RL TR 24A 10M A22RL TR 24A 10M  A22RL TR 24A 10M A22RL TR 24A 10M
 Công tắc khoá 3 vị trí, không đèn, 1-NO+1-NO  Nút nhấn đỏ, đèn LED 24V, 1-NO  Nút nhấn đỏ, đèn LED 220VAC, 1-NO
 A22RS-2M-10  A22RS-3M-20  A22E-M-01
     
 Công tắc 2 vị trí không đèn, 1-NO  Công tắc 3 vị trí không đèn 1 NO 1 NC  Nút nhấn khẩn cấp không đèn, 1-NC

Permanent link to this article: https://banbientan.com/omron/nut-nhan/a22r/

0948.956.835