Return to Điều khiển nhiệt độ

E5AK – E5EK – E5CK

E5AK-AA2 E5CK-AA1 E5EK-AA2
     
Kích thước 96×96, Đầu ra có thể lựa chọn rơ le, điện áp hoặc dòng, 2 đầu ra cảnh báo Kích thước 48×48, Đầu ra có thể lựa chọn rơ le, điện áp hoặc dòng, 1 đầu ra cảnh báo Kích thước 48×96, Đầu ra có thể lựa chọn rơ le, điện áp hoặc dòng, 2 đầu ra cảnh báo

Permanent link to this article: https://banbientan.com/omron/dieu-khien-nhiet-do/e5ak-e5ek-e5ck/

0948.956.835