Return to Công tắc hành trình

Z

 Z-15G-B  Z-15GD-B  Z-15GQ-B
     
 Loại chốt ngắn, nhỏ, tác động lên xuống.  Loại chốt ngắn, tác động lên xuống.  Loại chốt dài tác động lên/xuống
 Z-15GQ22-B  Z-15GW-B  Z-15GW22-B
     
  Loại chốt dài có bánh xe tác động lên/xuống  loại cần dài 63mm  loại cần dài 26mm có bánh xe
 Z-15HW78-B  Z-15GW55-B
   
 loại thanh d=0.5mm dài 100mm  Loại cần dài

Permanent link to this article: https://banbientan.com/omron/cong-tac-hanh-trinh-1/z/

0948.956.835