D4V-8104Z  D4V-8108Z
   
 Cần có bánh xe  Cần có bánh xe, có thể điều chỉnh
 D4V-8111Z  D4V-8112Z
   
 Có chốt đẩy  Chốt đẩy có bánh xe ngang
  Xem chi tiết >>   Xem chi tiết >>
 D4V-8122Z  D4V-8169Z
   
 Có chốt đẩy, bánh xe dọc.  Cuộn dây lò xo
 D4V-8107Z  D4V-8166Z
   
 Cần có thể điều chỉnh  Cuộn dây lò xo có thể điều chỉnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *