E4B-LS20E4 E4B-LS70E4  E4B-RS70E4 
     
Cảm biến siêu âm tiệm cận loại khoảng cách phản xạ hội tụ Cảm biến siêu âm tiệm cận loại khoảng cách phản xạ hội tụ Cảm biến siêu âm tiệm cận loại vùng phản xạ hội tụ
E4B-T1E4  E4B-T1F4  E4B-TS50E4 
     
Cảm biến siêu âm tiệm cận loại thu-phát Cảm biến siêu âm tiệm cận loại thu-phát Cảm biến siêu âm tiệm cận loại thu-phát
E4B-TS50F4 
 
Cảm biến siêu âm tiệm cận loại thu-phát

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *