Return to Cảm biến quang

E3F3

E3F3-D11 E3F3-D12 E3F3-D31
     
Loại khuếch tán 100mm, NPN Loại khuếch tán 300mm, NPN Loại khuếch tán 100mm, PNP
E3F3-D32 E3F3-R11 E3F3-R12
     
Loại khuếch tán 300mm, PNP Loại phản xạ gương 3M, light on NPN Loại phản xạ gương 2M, light on NPN
E3F3-R31 E3F3-R32 E3F3-R61
     
Loại phản xạ gương 3M, light on PNP Loại phản xạ gương 2M, light on PNP Loại phản xạ gương 3m, dark on NPN
E3F3-R81 E3F3-T11 E3F3-T31
     
Loại phản xạ gương 3m, dark on NPN Loại thu phát 5m, NPN Loại thu phát 5m, PNP

Permanent link to this article: https://banbientan.com/omron/cam-bien-quang/f3f3/

0948.956.835