E3F3-D11 E3F3-D12 E3F3-D31
     
Loại khuếch tán 100mm, NPN Loại khuếch tán 300mm, NPN Loại khuếch tán 100mm, PNP
E3F3-D32 E3F3-R11 E3F3-R12
     
Loại khuếch tán 300mm, PNP Loại phản xạ gương 3M, light on NPN Loại phản xạ gương 2M, light on NPN
E3F3-R31 E3F3-R32 E3F3-R61
     
Loại phản xạ gương 3M, light on PNP Loại phản xạ gương 2M, light on PNP Loại phản xạ gương 3m, dark on NPN
E3F3-R81 E3F3-T11 E3F3-T31
     
Loại phản xạ gương 3m, dark on NPN Loại thu phát 5m, NPN Loại thu phát 5m, PNP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *