E3Z-B61 E3Z-B62 E3Z-D61 
     
Cảm biến phát hiện chai nhựa trong suốt. Khoảng cách phát hiện 500mm Cảm biến phát hiện chai nhựa trong suốt. Khoảng cách phát hiện 2m
Loại khuếch tán 5-100mm, NPN
E3Z-D62 E3Z-D81 E3Z-D82
     
Loại khuếch tán 0-1m, NPN Loại khuếch tán 5-100mm, PNP Loại khuếch tán 0-1m, PNP
E3Z-R61 E3Z-R81 E3Z-T61
     
Loại phản xạ gương 4m, NPN Loại phản xạ gương 4m, PNP Loại thu phát 15m, NPN
E3Z-T81    
 
Loại thu phát 15m, PNP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *