E3JM-10M4-G-N E3JM-10M4T-G-N E3JM-DS70M4-G
     
Loại thu-phát 10m Loại thu-phát 10m có timer Loại khuếch tán 70cm
E3JM-DS70M4T-G E3JM-R4M4-G E3JM-R4M4T-G
     
Loại khuếch tán 70cm, có timer Loại phản xạ gương 4m Loại phản xạ gương 4m, có timer

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *